Hoewel vroegtijdig handelen essentieel is in het voorkomen van kindermishandeling, zijn bewezen effectieve preventieve interventies nauwelijks beschikbaar. Ook is de kennis over de werkzaamheid van interventies zeer beperkt en valt er aan de interventies zelf nog veel te verbeteren.

Dat blijkt uit onderzoek verricht door een consortium van drie universiteiten. De onderzoekers hebben een overzicht gemaakt van kennis over ‘Wat Werkt Wanneer, bij Wie, en Waardoor’ (5Ws) ter voorkoming van kindermishandeling.

Uitkomsten

Uit de meta-analyse blijkt dat interventies ter voorkoming van kindermishandeling gemiddeld een significant maar klein effect hebben. Uit de interviews met praktijkprofessionals, ouders en kinderen komt een aantal belangrijke werkzame elementen naar voren, zoals positieve insteek, interventies gericht op zowel ouders als kinderen, goede communicatie met ouders en kinderen, adequate regievoering en goede kwaliteit van de betrokken professionals.

Het onderzoek toont aan dat de kennis over de werkzaamheid van interventies zeer beperkt is, dat interventies niet de meest effectieve kenmerken bevatten, dat voor de keuze van best passende interventies geen tools beschikbaar zijn, dat scholen, huisartsen, consultatiebureaus, GGZ instellingen en jeugdzorginstellingen beter moeten signaleren en vaker melden, en dat het huidige het aanbod van interventies ontoereikend is.

Vervolg

Vervolgonderzoek is nodig. Dit moet leiden tot een effectiever aanbod aan vroeg preventieve interventies voor verschillende vormen van kindermishandeling, voor verschillende doelgroepen en settings, dat een bijdrage levert aan het voorkomen van kindermishandeling.

Bron: mediator.zonmw.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek Vroeg

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van moeder en kind? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan