Door hun focus op ontwikkelingsstimulering, opvoedondersteuning, vroegsignalering en doorverwijzing hebben voorzieningen voor peuterwerk een belangrijke preventieve rol. In plaats van deze troef uit te spelen, laten veel gemeenten zich bij de harmonisatie van het peuterspeelwerk leiden door bedrijfseconomische belangen. Dat standpunt verwoordt Sociaal Werk Nederland in een position paper.

In veel Nederlandse gemeenten wordt het peuterspeelzaalwerk al voor 2018 omgevormd (geharmoniseerd). Veel gemeenten en aanbieders herzien daar bij de organisatie van voorschoolse voorzieningen. Sociaal Werk Nederland noemt het erg zorgwekkend dat veel gemeenten zich daarbij laten leiden door bedrijfseconomische belangen.

Om te beginnen: gemeenten realiseren zich te weinig dat een ambitieuze visie op het jonge kind de uitgangspositie is van de harmonisatie én dat die visie de basis legt voor een succesvol jeugdbeleid, van de wieg tot het einddiploma. Integraal en preventief werken vormen de rode draad in het sociale beleid van gemeenten. Het is cruciaal dat de kinderen van twee tot vier jaar onderdeel uitmaken van deze gemeentelijke visies en plannen. De basisvorming en talentontwikkeling van elk kind begint met taal, samen spelen en een prikkelende omgeving voor peuters waarbij ouders consequent betrokken worden.

Het peuterwerk is daarom bij uitstek de voorziening die vraagt om gemeentelijke investeringen. Gemeenten hebben hiermee een troef in handen die zij verder kunnen uitspelen.

Aanleiding harmonisatie
Met de kabinetsvisie ‘Een betere basis voor peuters’ zette het kabinet diverse veranderingen in gang om kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk moet per 1 januari 2018 een feit zijn. Na harmonisatie voldoet een peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Daardoor kunnen ouders voor beide typen voorzieningen kinderopvangtoeslag aanvragen. De minister is bovendien bezig met een herijking van de kwaliteitseisen die in de Wet Kinderopvang vastgelegd zijn. Dit plan, Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), moet ook per 2018 in werking treden.

Oproep: ontwikkel integrale visie
Sociaal Werk Nederland roept gemeenten op een integrale visie op het jonge kind te ontwikkelen daarbij de onderscheidende plek van het peuterwerk niet uit het oog te verliezen. ‘Behoud deze unieke dienstverlening en waarborg de belangrijke preventieve functie van het peuterwerk’, benadrukt de organisatie. De position paper “Peuterwerk in het sociaal domein” bevat de volledige beschrijving van de meerwaarde van het peuterwerk en de oproep aan gemeenten.

Goede voorbeelden
Ook zal Sociaal Werk Nederland de komende weken op haar website goede voorbeelden presenteren van gemeenten die het peuterwerk hoog in het vaandel hebben staan.

Congres
Het Congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’ op 11 mei 2017 zoemt in op de verbeterpunten met betrekking tot ontwikkelingsstimulering, opvoedondersteuning, vroegsignalering en doorverwijzing. Klik hier voor meer informatie over het congres. Op de Facebookpapgina van het congres verschijnen regelmatig actuele berichten over dit onderwerp en interviews waarin sprekers vooruitblikken op hun lezing.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan