Een prentenboek bereidt jonge kinderen met problemen in de communicatie voor op deelname aan de Auris Behandelgroep. Dat maakt de eerste stap naar de behandelgroep bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS), doofheid of slechthorendheid kleiner. Zo kunnen ouders en hun kinderen de situaties uit de behandelgroep thuis oefenen.

Voor veel kinderen is starten op de Auris Behandelgroep een spannende tijd. Dat geldt ook voor hun ouders. Twee pedagogisch begeleiders ontwikkelden een prentenboek om de stap naar de Auris Behandelgroep kleiner te maken. De kleurrijke illustraties in het boek, getiteld ‘Bo gaat naar de Auris Behandelgroep’,  geven een beeld hoe een dag verloopt op de behandelgroep.

App

Er is ook een app ontwikkeld. Hierin is het prentenboek in vier verschillende versies te bekijken. Er is een versie met tekst, met een voice-over, met een NmG-vertaling en een met een NGT-vertaling. Er komen woorden in voor die gedurende een dag op de behandelgroep veel gebruikt worden. Deze woorden zijn uitgelicht in gesproken woord en gebaar. Ook heeft de app een losse lijst met gebaren. Dit zijn gebaren in NmG die gedurende een dag op de behandelgroep het meest voorkomen. De app is gratis te downloaden via de AppStore en Google Playstore en heet ‘Bo gaat naar de behandelgroep’.

Auris Behandelgroep

Een Auris Behandelgroep ziet er uit als een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Het grote verschil is dat in de behandelgroep jonge kinderen behandeld worden die problemen hebben in de communicatie. Binnen Auris Zorg zijn er twee soorten behandelgroepen voor jonge kinderen. Kinderen die naar de behandelgroep komen, hebben óf een taalontwikkelingsstoornis (TOS) óf zijn doof of slechthorend. Op beide groepen wordt gewerkt met ondersteunende gebaren voor het gesproken Nederlands. Op de groepen met dove en slechthorende kinderen wordt daarnaast gebarentaal aangeboden.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan