Het Kenniscentrum KJP en NJi hebben onlangs een platform gelanceerd met goede praktijkvoorbeelden. Op dit platform wordt Vroeg Erbij van Integrale Vroeghulp Groningen als best practice genoemd. Hun belangrijkste advies? Praat met ouders in plaats van over ouders.

Het Vroeg Erbij Team is een multidisciplinair expertiseteam voor Integrale Vroeghulp (IVH) voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een vermoedelijke ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen. Doel is zo vroeg mogelijk zicht krijgen op de ontwikkeling en/of het gedrag van deze kinderen. Plus, in het verlengde daarvan, zo snel en efficiënt mogelijk advies geven aan ouders/verzorgers en als dat gewenst is doorverwijzen naar de juiste hulp. De ervaring leert dat, doordat je alles met ouders samen bespreekt, je veel sneller bij de kern komt van wat er nodig is.

Meenemen in proces

De nadruk ligt op integraal werken en samen met ouders na te denken wat voor dit kind de beste oplossing is. Ouders zijn belangrijke en vanzelfsprekende gesprekspartners. Als je hen niet in alle stappen meeneemt in het proces, merk je al gauw dat sommige stappen te snel gaan. Door hen onderdeel te laten zijn van het kernteam ontstaat ook voor het vervolg meer draagvlak bij ouders. Dat geeft het traject meer kans van slagen.

Het Vroeg Erbij Team levert altijd direct een contactpersoon aan ouders die het hele traject blijft, de casemanager. Zij of hij is ook eerste aanspreekpunt voor het team en legt makkelijk verbindingen met andere disciplines. Die constante factor heeft grote meerwaarde voor ouders.

Samenwerkingsrelatie

Het Vroeg Erbij team zorgt voor maatwerk. Er wordt altijd gewerkt vanuit de vraag: wat is er nodig om deze hulpvraag goed te beantwoorden voor dit kind in deze context. Aan collega-professionals wil het team het volgende meegeven:

Belangrijk in het hele Vroeg Erbij traject is de samenwerkingsrelatie die je met ouders hebt. Niet alleen als casemanager maar ook vanuit het hele team. De ouders zijn een wezenlijk onderdeel van dat team. Voor het Vroeg Erbij team is dat inmiddels vanzelfsprekend, maar elders, bijvoorbeeld in het onderwijs, is dat  niet altijd zo. Bij die samenwerking met ouders is transparantie nadrukkelijk een belangrijk onderdeel. Met ouders praten in plaats van over ouders. Je merkt weleens dat men denkt dat je eigenlijk dingen moet voorbespreken voordat je ze met ouders bespreekt. Dat is onterecht.’

AdvertentieNomineren Vroegwerker

Alles over de Groningse aanpak

Op de webpagina over de best practice staat precies beschreven hoe de oudergerichte benadering van Groningse IVH-team werkt. Dit gebeurt in de volgende paragrafen:

Voor Ouders is er een folder over de Groningse aanpak, klik hier.

spelend kindErvaringen delen

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie. Niet alleen staat de organisatie garant voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en draagt daarmee bij  aan de beste jeugdhulp voor jeugdigen met ernstige psychische problemen. Samen met het Nji verzazmelt het kennisplatform onder de noemer Vroeg Erbij Team praktijkvoorbeelden van goede werkende interventies.

Door goede praktijkvoorbeelden van specialistische jeugdhulp te beschrijven, worden ervaringen en valkuilen gedeeld. Op het platform kunnen professionals in de jeugdhulp zien hoe collega’s over de grenzen van hun eigen vakgebied, discipline of sector heen kijken. Om kinderen en jongeren de best mogelijke zorg te kunnen bieden, dichtbij huis en passend bij hun zorgvraag. Dit alles met als doel om kinderen en gezinnen met ernstige en meervoudige problemen de beste hulp te bieden. Naar het platform >

Doorstart Integrale Vroeghulp

Per 1 juli 2017 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport groen licht gegeven voor de doorstart van de landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp (IVH). Hiermee wordt erkend dat het snel en passend inschakelen van integrale hulp voor het jonge kind met complexe problemen onmisbaar is en een nieuwe impuls nodig heeft in deze tijden van transformatie. De landelijke coördinatie van IVH ligt sindsdien bij het NCJ.

Meer weten?

Neem voor vragen over (de organisatie van) Integrale Vroeghulp contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan