Het volgen van de motorische, cognitieve en emotionele ontwikkeling verdient veel meer aandacht in de kinderopvang.  Niet alleen door te investeren in het kennisniveau over het zich ontwikkelende kind, maar ook door het aanhalen van de banden met de JGZ en het schoolmaatschappelijk werk.

Het begeleiden van peuters en kleuters met een mogelijke ontwikkelingsachterstand staat volop in de belangstelling. Met name in de kinderopvang liggen hiertoe mogelijkheden, maar dan dienen de centra hun medewerkers  voldoende kennis mee te geven over de ontwikkeling van het jonge kind. Aanvullend biedt het opbouwen van een goede samenwerking tussen pedagogische medewerkers in de kinderopvang en overige professionals kansen. Veel mogelijkheden hiertoe, denk aan het verbeteren van het contact met de JGZ en het schoolmaatschappelijk werk, blijven nu nog onbenut.

Voor Vakblad Vroeg en Quebble reden om de aandachtspunten op dit gebied in de schijnwerpers te zetten. Dit gebeurt op 11 mei a.s. tijdens  het Congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’. Partners zijn het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, CED Groep en SWP Uitgeverij. Rode draad van  het congres is het beter benutten van de rol van de kinderopvang om jonge kinderen met en zonder beperking optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

PROGRAMMA

Ontwikkeling nader bekeken
Wat moet de voorschoolse opvang doen en laten om de ontwikkeling bij het jonge kind op de juiste manier te stimuleren? Leidsters van de peuter- en kinderopvang zouden veel meer kennis moeten hebben over de ontwikkeling van een kind, plus de ruimte om het geleerde toe te passen.
Prof.dr Sieneke Goorhuis- Brouwer

Structureel samenwerken
Kinderopvangcentra en basisscholen die structureel samenwerken met andere opvoedexperts kunnen jonge kinderen betere kansen bieden. Breng de opvoedexpertise naar de werkvloer van de kinderopvang en het onderwijs!
Prof. Dr. Tom van Yperen – lid wetenschapsteam PACT, bijzonder hoogleraar ‘Monitoring en innovatie zorg voor jeugd’ bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek

Puzzelkinderen eerder in beeld
Bij ‘puzzelkinderen’ weten de meeste ouders intuïtief zéker dat er iets mis is met de ontwikkeling van hun kind. Maar wat? De zoektocht begint. Ook de kinderopvang kan hier een rol in spelen.
Igor Ivakic – directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Stimulansen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Jonge kinderen ontwikkelen zich op het ene gebied sneller dan op het andere en hebben verschillende behoeftes. Door gericht aan te sluiten op de aanwezige sociaal-emotionele vaardigheden kan de kinderopvang hierop inspelen.
Drs. Steven Pont – Ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut

Vroege stimulering en schoolloopbaan
Deelname aan voorschoolse voorzieningen kunnen dreigende achterstanden in taal en executieve functies in belangrijke mate voorkomen. Het gebruik van een educatief programma, en het bieden van kwalitatief hoogwaardige interacties en begeleid spel zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.
Dr. Ora Oudgenoeg-Paz – Universiteit Utrecht

Leren van de Rotterdamse praktijk
De gemeente Rotterdam is in 2016 binnen de kinderopvang begonnen met het inzetten van voorschoolmaatschappelijk werk. Wat is hiervan de meerwaarde en hoe werkt de Rotterdamse aanpak in de praktijk?
Nijs de Graaff – senior beleidsadviseur Gemeente Rotterdam

Pitches
De lezingen worden afgewisseld met een viertal korte pitches over de mogelijkheden van Kindcentra 2020, ouderbetrokkenheid in de praktijk, het jong integreren van kinderen met het Down-syndroom en de meerwaarde van de netwerken Integrale Vroeghulp.

Meer weten?
Het congres vindt plaats in Congrescentrum Lommerrijk in Rotterdam. De deelnameprijs bedraagt € 295,00 (excl. BTW). Abonnees van het kwartaalmagazine VROEG, ook nieuwe aanmelders, en partners van Quebble, nemen deel met € 50,- korting. Voor studenten geldt een korting van 50%.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.congres-kinderopvang.nl  

P.S. In interviews op de congreswebsite blikken de sprekers vooruit op hun lezing! 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan