Integrale Vroeghulp (IVH) is een preventieve aanpak voor kinderen van nul tot zeven jaar met een ontwikkelingsbedreiging en/of achterstand of een vermoeden hiervan. Helaas dreigt de expertise op sommige plaatsen verloren te gaan. Om dat te voorkomen, roept het Platform Integrale Vroeghulp gemeenten op om IVH  te erkennen als specialisme.

IVH heeft tot doel specialistische, integrale hulp voor jonge puzzelkinderen (met complexe problemen) snel en passend in te schakelen en regionaal toegankelijk te maken voor alle ouders in Nederland. Zo worden onder andere vroegsignalering (vroegtijdig signaleren van een dreigend probleem), integrale diagnostiek, gezinsondersteuning en afstemming onderwijs en zorg, efficiënter geregeld. Daarmee worden meer problemen voor ouders en kinderen voorkomen en veel kosten voor de samenleving bespaard.

Lokale diversiteit

Integrale Vroeghulp bestaat al 17 jaar. De transities leiden weliswaar tot veel dynamiek en veranderingen, maar ook tot lokale en regionale verschillen in de wijze waarop IVH wordt ingevuld. Denk aan verschillen in werkwijze, organisatie, aangesloten expertise, integraliteit, coördinatie en deskundigheidsbevordering. Hierdoor gaan op sommige plaatsen expertise en samenwerking  verloren, wordt het wiel opnieuw uitgevonden en duurt het langer voordat kind en ouders op de juiste plaats zijn.

Oproep aan gemeenten

De kracht van de wijkteams is een brede blik en diversiteit aan competenties, maar het risico is dat de expertise over het jonge kind verloren gaat. Daarom roept het  Platform Integrale Vroeghulp alle gemeenten op om (integrale) vroeghulp (in welke vorm dan ook) te erkennen als een specialisme. Dat vraagt dan wel in elke regio om een herpositionering.

Meer weten?

De IVH kennis wordt gedeeld op het digitale platform www.integralevroeghulp.nl.

Men kan ook direct contact opnemen met de landelijke coördinatoren IVH via info@integralevroeghulp.nl of mail/bel met: Lieke van der Meulen, lvandermeulen@ncj.nl, 06 13 13 64 99 of Jitty Runia, jrunia@ncj.nl, 06 36 41 80 17.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan