Baby in bad

Heb oog voor kwaliteitsverbetering geboortezorg

Een recent vastgestelde indicatorenset is een belangrijk onderdeel van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Met de indicatoren kan de kwaliteit van zorg gemeten worden. Bovendien zijn...

Postnatale depressie treft vaders net zo goed

Een postnatale depressie kan niet alleen moeders overkomen, maar ook vaders. Zij lopen vooral veel risico hierop indien hun testosteronniveau in de negen maanden...

Kleuters gebaat bij co-ouderschap na scheiding

Wonen drie tot vijf jarigen na een scheiding afwisselend bij hun verschillende ouders, dan ervaren zij minder gedragsproblemen dan kinderen die voornamelijk bij één...

Allerjongsten leren niets van spelen op tablet

Het tablet- en smartphonegbruik bij kinderen onder de 2 jaar neemt hand over hand toe. Anders dan vaak gedacht, leren ze van een touchscreen...
Pasgeboren baby

Investeren in eerste 1001 kritieke dagen ultieme vorm van preventie

Investeren in het ongeboren of pas geboren kind is de ultieme vorm van preventie en substitutie om problemen. Daarmee kan een beroep op jeugdhulp...

Ambulante Team voor peuters met TOS slaat aan

Het Ambulant Team regio Kennemerland van NSDSK (zie foto), specialist voor taal en gehoor, behandelt  sinds vorige jaar kinderen met een indicatie voor ZG-zorg...

Impact vroeggeboorte verdient preventieve aandacht

Minstens de helft van de te vroeg geboren kinderen ervaart op enig moment in hun leven problemen. “Dat kan variëren van achterblijvende groei tot...

Injectie voor verloskundig onderzoek in het noorden

De afdeling Midwifery Science heeft zich, naast het VUmc, ook gevestigd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bij de afdeling Huisartsgeneeskunde. Dit is...

Training vergroot interactievaardigheid in de kinderopvang

Goede interactievaardigheid is een belangrijke pijler van proceskwaliteit in de kinderopvang. Na het volgen van de training ‘Oog voor Interactie’ stijgt deze interactievaardigheid bij...
dragerschapsscreening

Online wegwijzer ‘Kinderwens en erfelijke ziekte’’

Indien er een erfelijke aandoening voorkomt in de familie bestaat de kans dat de aanleg wordt doorgegeven aan een toekomstig kind. Wat dan te doen...