Kijkgedrag baby indicatie voor ontwikkeling van autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die pas rond het tweede of derde jaar gediagnosticeerd kan worden. Een innovatieve methode maakt het mogelijk om via het...

Bundeling opvang, basisonderwijs en jeugdhulp nog in kinderschoenen

Acht ‘PACT-proeftuinen’ werkten de afgelopen twee jaar aan een inclusieve speel-leeromgeving voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Door de krachtenbundeling van kinderopvang, basisonderwijs...

Baby leert in eerste zes maanden klanken onderscheiden

Blootstelling aan gesproken taal laat zelfs het eerste half jaar van ons leven al sporen na. Nog voor een baby een half jaar oud...

Tegengaan kindermishandeling schiet op alle fronten te kort

Interventies ter voorkoming van kindermishandeling hebben een klein effect, terwijl de kennis over de werkzaamheid zeer beperkt is.  Ook ontbreekt het aan tools om...

Huid-op-huidcontact na keizersnede vermindert NICU-observaties substantieel

Niet alleen na een vaginale geboorte heeft huid-op-huidcontact gunstige gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind, maar ook na een keizersnede. De aanpak leidt tot de...

Peuters vaker agressief door verstoorde werking zenuwstelsel – problemen zwangere moeder versterkt risico

Bij peuters met problematisch gedrag, denk aan vaak vechten, anderen expres pijn doen en woedend reageren bij verdriet of frustraties, reageert het zenuwstelsel niet...
huilbaby

Prematuur kind vaak bron van angst

In meerdere opzichten zorgt een vroeggeboorte voor een slechte start. “Niet alleen kampt het kind met allerlei fysieke problemen, ook het ouderschap begint te...

Doorbraak in neuroblastoom-onderzoek: twee soorten kankercellen

De kankersoort neuroblastoom, die alleen bij kinderen voorkomt, blijkt uit twee cellen te bestaan. Eén daarvan is niet vatbaar voor chemotherapie, waardoor de ziekte...

Vaderrol in opvoeding jonge kind vermindert kans op obesitas

Wanneer de vader een rol speelt bij het verzorgen en opvoeden, heeft een kind minder kans om overgewicht te krijgen. Dit geldt met name indien...

Kindermishandeling: Je gaat het pas zien als je het door hebt!

Het is moeilijk te geloven dat kleine kinderen en baby’s regelmatig slachtoffer zijn van seksueel misbruik en mishandeling. We kunnen het ons eigenlijk niet...