Gratis online training vroegsignalering bij migrantenjeugd

Migrantenjeugd is ondervertegenwoordigd in de vrijwillige, lichte zorg, maar juist oververtegenwoordigd in de niet-vrijwillige, zware zorg. Met andere woorden: bij kinderen met een niet-westerse...

Baby’s en peuters in de verkiezingen – een analyse

Welke kansen benutten politieke partijen om de ontwikkeling van baby’s en peuters een zet in de goede richting te geven? Marilse Eerkens keek naar...

Oorzaken eetproblemen bij jonge kinderen lopen flink uiteen

Veel jonge kinderen worstelen met een eetprobleem. “De oorzaken kunnen flink uiteenlopen”, vertelt prof.dr. Hugo Heymans. “Allereerst speelt vaak de opvoedkundige aanpak van ouders...

Bewegen centraal in eerste editie 2017 van Vakblad Vroeg

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg gaat onder meer over bewegen in de breedste zin van het woord. Beweging bij de start van het...

Relatie tussen ongezonde darmflora op jonge leeftijd en autisme

Mensen met autisme hebben andere bacteriën en schimmels in hun darmen dan wie de stoornis niet heeft. Mogelijk beïnvloeden die het immuunsysteem en de...

Onderzoek naar invloed ‘eerste hapjes’ op gewichtsontwikkeling prematuren

Wat is het mogelijke effect van vaste voeding bij te vroeg geboren kinderen op (over)gewicht op latere leeftijd? Naar die vraag is op initiatief...

Zes gemeentelijke collectieven maken vuist tegen kindermishandeling

Om te komen tot een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling  zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht. In deze zes collectieven werken gemeenten samen met...

Virtual Reality helpt kinderen met eenzijdige verlamming revalideren

Een Virtual Reality bril kan worden ingezet bij de revalidatie van kinderen met eenzijdige verlamming. Daarbij wordt het opmeten van de goede hand terugvertaald...

Position paper roept op tot meer aandacht voor eerste levensfase kind

Vijf organisaties brengen in een ‘position paper’ het belang van de eerste 1001 kritieke dagen van een kind onder de aandacht. Zij pleiten voor...

Meer focus nodig op psychologie achter eetstoornis

Eetproblemen bij jonge kinderen worden vaak onderschat. “Psychologen, orthopedagogen en gedragswetenschappers worden bijvoorbeeld veel te weinig geraadpleegd”, vindt drs. Eric Dumont. “Op dit vlak...