Ziekenhuizen ontvangen passende kleding voor te vroeg geboren kinderen

Elk te vroeg en te klein geboren kind voorzien van passende kleding. Met dat doel voor ogen heeft Stichting Prematurendag het programma Sew4NICU gelanceerd....

Autisme-interventie met videofeedback verbetert interactie tussen ouders en kind

VIPP-AUTI is een videofeedbackinterventie voor kinderen tot 6 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) en voor hun ouders. De interventie is door de Erkenningscommissie Interventies...

Aandacht voor ouders verbetert zorg aan hun kind

Zorgprofessionals hebben onvoldoende oog voor ouderschap. “Dat zie ik al jaren”, vertelt dr. Katie Lee Weille. “Men denkt vaak oudergericht te werken, maar dit...

Thuis leren draagt bij aan voorkomen van onderwijsachterstand

De overheid moet volgens buitenschoolse stichtingen meer doen om ouders te helpen een onderwijsachterstand van hun kind te voorkomen. Anne Heinsbroek, oprichter van de...

Schat aan informatie over zeldzame afwijkingen

Er bestaat een scala aan zeldzame afwijkingen in een chromosoon of gen. De website www.erfelijkheid.nl biedt niet alleen informatie voor ouders met een kind...

Foetaal alcohol spectrum stoornis vermijdbaar – preventie schiet tekort

Geboorteafwijkingen door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap zijn vermijdbaar. Dat het foetaal alcohol spectrum stoornis (FASD) desondanks voorkomt, is te wijten aan onvoldoende effectieve preventie....

Laat stem kleuter op school spreken

Kleuters hebben eigen beelden en opvattingen over de bedoelingen van school, wat zich daar afspeelt en welke ruimte ze krijgen. Dergelijke beelden kunnen het...

Schoollunch sleutel tot gezonde generatie

Nederlandse kinderen eten doorgaans geen groente bij ontbijt of lunch. Hun pauzehap of traktatie is bovendien veelal ongezond. Een gezond-eten-beleid op scholen is hard...

Nieuw onderzoek bevordert multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak...

E-learning ondersteunt vroegsignalering autisme bij jonge kinderen

Autisme spectrum problematiek herkennen bij kinderen van 0-4 jaar is niet eenvoudig. Een nieuwe e-learning ondersteunt zorgprofessionals in het herkennen en screenen op afwijkende...