Virtual Reality helpt kinderen met eenzijdige verlamming revalideren

Een Virtual Reality bril kan worden ingezet bij de revalidatie van kinderen met eenzijdige verlamming. Daarbij wordt het opmeten van de goede hand terugvertaald...

Position paper roept op tot meer aandacht voor eerste levensfase kind

Vijf organisaties brengen in een ‘position paper’ het belang van de eerste 1001 kritieke dagen van een kind onder de aandacht. Zij pleiten voor...

Meer focus nodig op psychologie achter eetstoornis

Eetproblemen bij jonge kinderen worden vaak onderschat. “Psychologen, orthopedagogen en gedragswetenschappers worden bijvoorbeeld veel te weinig geraadpleegd”, vindt drs. Eric Dumont. “Op dit vlak...

Luchtvervuiling kan baby in baarmoeder ernstig schaden

Luchtvervuiling is niet alleen schadelijk voor mensen die de lucht inademen, maar ook voor de baby in de baarmoeder. Elk jaar veroorzaakt vuile lucht...

‘Zwanger, bevallen, een kind’ effectieve interventie voor aanstaande ouders

De cursus ‘Zwanger, bevallen, een kind’ (ZBK) is een universele preventieve interventie voor aanstaande ouders. De interventie biedt een combinatie van zwangerschapsbegeleiding, voorbereiding op...

Thuisbevalling uit de gratie door toenemende vraag naar pijnbestrijding

Het aantal thuisbevallingen is de afgelopen tien jaar fors gedaald tot 13 procent. Tien jaar geleden was dat nog 23 procent. Eén van de...

Kwaliteit opvang baby’s en peuters verbetert – meer aandacht voor ontwikkeling

Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken...

Overgewicht ouders bepaalt voor 40% te veel aan gewicht kinderen

Overgewicht bij kinderen wordt voor een deel bepaald door het gewicht van hun ouders. De combinatie van het gewicht van vader en moeder zou...

Toedienen schildklierhormoon kan leiden tot zwangerschapscomplicaties

Specialisten moeten voorzichtig zijn bij een behandeling met een schildklierhormoon bij zwangere vrouwen. Niet alleen kan toediening van het hormoon leiden tot zwangerschapscomplicaties zoals...

Toenemende tweedeling maatschappij maakt kinderen kwetsbaar

In een aantal gemeenten ontstaat een duidelijke tweedeling tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien....