Snelle gewichtstoename van kleuter vergroot risico op hart- en vaatziekten

Er is meer aandacht nodig voor het feit dat jonge kinderen relatief snel kunnen aankomen. Niet alleen zijn te dikke kleuters ongezonder, ook lijkt...
Spraakcomputer

Spraakcomputer krijgt echte kinderstem

Kinderen die niet kunnen spreken, maken vaak gebruik van een spraakcomputer. Vreemd genoeg horen ze dan woorden terug met een volwassen stem. Het imiteren...
Kindermishandeling

Werk samen én verbind tijdens Week tegen Kindermishandeling

“Elkaar inspireren en ervoor zorgen dat je als professional aangehaakt bent. Expertise en ervaring delen, zodat je betekenisvol kunt verbinden  in het belang van...
Foetus in balke water

Watermethode voor overleden foetus helpt bij afscheid nemen

Een overleden kindje bewaren in water zodat het intact blijft tot de uitvaart. Het idee van de watermethode is in de basis zo simpel,...
dragerschapsscreening

Draagvlak voor dragerschapsscreening onder risicogroepen

Binnen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland komt dragerschap van ernstige erfelijke aandoeningen vaker voor dan gemiddeld. Een op afkomst gericht aanbod van genetische dragerschapsscreening kan dan ook...
Schoolklas onderbouw

Vaker diagnose ADHD onder jongsten van de klas

De jeugdigheid van jongere kinderen in een klas wordt waarschijnlijk vaak ten onrechte aangezien voor de stoornis ADHD. Jongens hebben 26 procent meer kans...
TOS

Impact taalontwikkelingsstoornis vaak onderschat

Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch is TOS is relatief onbekend, terwijl de impact op het leven...
praten over seksueel misbruik

Serious game vergemakkelijkt praten over seksueel misbruik

De prijs 'Best Serious Game' is toegekend aan VilDu?!. Deze game maakt praten over een moeilijke gebeurtenis zoals seksueel misbruik voor kinderen gemakkelijker. De...
Jonge moeder met kind

Extra geld voor begeleiden c.q. voorkomen tienerzwangerschap

Het nieuwe kabinet stelt vanaf 2018 15 miljoen per jaar beschikbaar voor preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschap. Met dit geld kunnen Fiom,...
Autisme door medicijnvervuiling

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme

Vervuiling van oppervlaktewater en bodem stellen zwangere vrouwen bloot aan een cocktail van lage concentraties medicijnen. De kans bestaat dat kinderen hierdoor autisme ontwikkelen,...