Schat aan informatie over zeldzame afwijkingen

Er bestaat een scala aan zeldzame afwijkingen in een chromosoon of gen. De website www.erfelijkheid.nl biedt niet alleen informatie voor ouders met een kind...

Foetaal alcohol spectrum stoornis vermijdbaar – preventie schiet tekort

Geboorteafwijkingen door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap zijn vermijdbaar. Dat het foetaal alcohol spectrum stoornis (FASD) desondanks voorkomt, is te wijten aan onvoldoende effectieve preventie....

Laat stem kleuter op school spreken

Kleuters hebben eigen beelden en opvattingen over de bedoelingen van school, wat zich daar afspeelt en welke ruimte ze krijgen. Dergelijke beelden kunnen het...

Schoollunch sleutel tot gezonde generatie

Nederlandse kinderen eten doorgaans geen groente bij ontbijt of lunch. Hun pauzehap of traktatie is bovendien veelal ongezond. Een gezond-eten-beleid op scholen is hard...

Nieuw onderzoek bevordert multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak...

E-learning ondersteunt vroegsignalering autisme bij jonge kinderen

Autisme spectrum problematiek herkennen bij kinderen van 0-4 jaar is niet eenvoudig. Een nieuwe e-learning ondersteunt zorgprofessionals in het herkennen en screenen op afwijkende...

Eetproblemen bij jonge kinderen spelen 24 uur per dag

Wel of niet goed eten is allesbepalend. Lukt dit niet, dan kan men heel geïsoleerd raken. “Een eetprobleem speelt 24 uur per dag en...

Koemelk in eerste levensjaren kan multiple sclerose veroorzaken

Melk drinken kan een rol spelen bij de ontwikkeling van multiple sclerose (MS). Het gaat om een samenspel van viraal DNA in melk, het...

Kunstmatige baarmoeder overbrugt kritieke fase extreem vroeg geboren baby

Een steriele, afgesloten tent, met vruchtwater dat in en uitstroomt, en een machine die de placenta vervangt: zo ziet de nagemaakte baarmoeder eruit die...

Project volgt sociaal-emotionele ontwikkeling en maatschappelijk functioneren TOS-kinderen

Auris, de NSDSK, Pento en Kentalis zijn van start gegaan met het project Taal in Zicht. Centraal staat de vraag waarom het ene kind...