Thuisbevalling uit de gratie door toenemende vraag naar pijnbestrijding

Het aantal thuisbevallingen is de afgelopen tien jaar fors gedaald tot 13 procent. Tien jaar geleden was dat nog 23 procent. Eén van de...

Kwaliteit opvang baby’s en peuters verbetert – meer aandacht voor ontwikkeling

Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken...

Overgewicht ouders bepaalt voor 40% te veel aan gewicht kinderen

Overgewicht bij kinderen wordt voor een deel bepaald door het gewicht van hun ouders. De combinatie van het gewicht van vader en moeder zou...

Toedienen schildklierhormoon kan leiden tot zwangerschapscomplicaties

Specialisten moeten voorzichtig zijn bij een behandeling met een schildklierhormoon bij zwangere vrouwen. Niet alleen kan toediening van het hormoon leiden tot zwangerschapscomplicaties zoals...

Toenemende tweedeling maatschappij maakt kinderen kwetsbaar

In een aantal gemeenten ontstaat een duidelijke tweedeling tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien....

Eén opvangvoorziening voor álle Amsterdamse peuters

Vanaf 2018 verandert de wet op de kinderopvang: peuterspeelzaal als organisatievorm verdwijnt en wordt een kinderopvangorganisatie met voorschoolse educatie voor peuters. Amsterdam grijpt deze...

Tools om kinderen met kanker te stimuleren tot meer bewegen en eten

Een online platform bevat alle achtergrondinformatie, tools en mogelijke interventies die essentieel zijn bij het ontwerpen van oplossingen ter bevordering van adequaat eet- en...

Nieuwe bewegingsziekte ontdekt

Bij een jonge patiënt met een bewegingsstoornis, een ontwikkelingsachterstand, autisme en ADHD is een nieuwe ziekte ontdekt. Uit onderzoek van het UMC Utrecht en...

Gemis aan permanente educatie verarmt kinderopvang

Pegagogische medewerkers zien kinderen een aantal dagen per week. “Dit biedt allerlei kansen tot vroegsignalering”, vindt Steven Pont. “Niet via het optuigen van een...

Autisme in hersenen opspoorbaar lang voordat gedrag zichtbaar is

Autisme wordt bij de meeste kinderen ontdekt in de kleuterjaren, maar de aandoening is al zichtbaar in de hersenen van peuters voor ze zich...