bijziendheid neemt toe

Epidemie van bijziendheid dreigt door tabletgebruik

Steeds meer kinderen worden bijziend en dreigen in toekomst slechtziend of zelfs praktisch blind te worden. Belangrijkste oorzaak is te weinig buitenspelen en te...
verbeteren zorg aan baby’s

Aangrijpingspunten voor verbeteren zorg aan baby’s

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg is uit. Thema is dit keer de zorg aan baby’s. Diverse auteurs dragen via verschillende invalshoeken suggesties aan...
eetprobleem

Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op 6 juni

Goed en gezond eten kan voor jonge kinderen en hun ouders een bron van zorg en conflict zijn. Problemen op dit vlak kunnen de...
Vrees voor bloedvergiftiging

Vrees voor bloedvergiftiging bij Surinaamse pasgeborenen leidt tot onnodig antibioticagebruik

Het probleem van Early Onset Sepsis, in de volksmond bekend als bloedvergiftiging, lijkt in Suriname groter dan in Westerse landen. Uit voorzorg krijgen echter...
zorgintensief kind

Ouders zorgintensief kind dragen loden last

Veel zorgprofessionals hebben te maken met een zorgintensief kind. “Helaas gaat de aandacht dan nauwelijks naar het overeind houden van het gezin”, constateert Krista...
VVE

Eén school voor álle peuters kan vroege segregatie tegengaan

Peuters die risico lopen op een leerachterstand gaan naar de peuteropvang met een voorschool, de andere peuters naar de kinderopvang. Dat werkt segregatie in...
medicijndosering

Op weg naar juiste medicijndosering voor ernstig zieke kinderen

Zieke kinderen die antibiotica nodig hebben, krijgen vaak niet de juiste dosering. Hierdoor ontstaan infecties of bijwerkingen. Het Radboudumc onderzoekt tweehonderd ernstig zieke kinderen...
peuterspeelzaal

Winst voorschoolse educatie beklijft niet

De educatieve kwaliteit van vroegschoolse educatie in de kleutergroepen is niet hoger en soms zelfs lager dan die van voorschoolse educatie. Kinderen die risico lopen...
huilbaby

Nieuwe aanpak huilbaby’s levert spectaculaire resultaten op

Ziekenhuis Bernhoven is gestart met een nieuwe 'behandeling' van huilbaby's. Daarbij ligt de focus op inbakeren, wiegen, hard sissen en een speen geven. De...

Hechtingsstoornis bij licht verstandelijke beperking eerder herkennen

Tijdig herkennen van een hechtingsstoornis bij kinderen met een licht verstandelijke beperking is van groot belang. Om deze stoornissen vast te stellen bij kinderen...