Opvoeden

Beeldschermen verantwoordelijk voor snelle toename aantal kinderen met autisme?

De enorme toename van het aantal jonge kinderen met de diagnose autisme heeft mogelijk te maken met de hoeveelheid tijd die ze achter beeldschermen...
kindermishandeling

Preventieve interventies kindermishandeling schieten te kort

Hoewel vroegtijdig handelen essentieel is in het voorkomen van kindermishandeling, zijn bewezen effectieve preventieve interventies nauwelijks beschikbaar. Ook is de kennis over de werkzaamheid...

Alles over richtlijnen in de JGZ

Het gebruik van richtlijnen helpt professionals hun werk goed te kunnen doen, draagt bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en...

Meer kinderen met rug- en nekklachten door zittende leefstijl

Veel leerlingen op de basisschool hangen onderuit op hun stoel of zitten achter een te hoge of juist te lage tafel. Daardoor groeit het...

Aanbevelingen voor een kwaliteitsvol, efficiënt en inclusief VVE-aanbod

De kwaliteit van het VVE-aanbod in Europa is niet overal gelijk. In sommige landen krijgen kinderen uit achtergestelde groepen minder kwaliteitsvolle opvang aangeboden, terwijl...

Effect muziektherapie op verminderen autismesymptomen verwaarloosbaar

Veel jonge kinderen met een autismespectrumstoornis krijgen naast hun reguliere behandeling individuele muziektherapie. Deze sessies, waarbij het kind samen met een zorgverlener spelenderwijs rond...

Congres Vroegsignalering bij baby’s

Bij een te vroeg geboren kind kunnen in de eerste levensjaren allerlei ernstige en minder ernstige lichamelijke en cognitieve beperkingen voorkomen. Wat doet dat...
Aafke Scharloo

Kindermishandeling: Je gaat het pas zien als je het door hebt!

Het is moeilijk te geloven dat kleine kinderen en baby’s regelmatig slachtoffer zijn van seksueel misbruik, mishandeling en emotionele verwaarlozing. Eigenlijk kúnnen en wíllen...
Pasgeboren baby

Pijn meten bij baby stap dichterbij

Wetenschappers uit Oxford hopen een techniek te hebben gevonden om pijn objectief vast te stellen bij zeer jonge kinderen. Zij hebben een specifiek patroon...
kinderhanden tegen beslagen glas

Vermoedens kindermishandeling oefenen met virtuele ouders

De JGZ-academie heeft een nieuwe e-learning over kindermishandeling ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel is het samenwerken met de ouders bij een vermoeden. Dit kan met...