Baby Box nu ook in Nederland veilige slaapplek voor pasgeborenen

Naar het voorbeeld van Amerika en Finland is in Nederland nu ook de ‘baby box’ geïntroduceerd. De boxen zijn voorzien van een matras en...

Verhitten kan koemelkallergie mogelijk voorkomen

Kinderen met koemelkallergie groeien daar na 2 jaar meestal overheen. Maar in die eerste levensjaren missen ze melk als belangrijke bron van voedingsstoffen. Onderzoekers...

App leert jonge dove én horende kinderen spelenderwijs gebaren

Maar liefst 200 gebaren,  gemaakt door en voor kinderen, zijn samengebracht in de KinderGebaren-app. De app is gemaakt voor kinderen in de leeftijd van...

Interventie om onderwijskansen een- en tweejarigen te vergroten goed onderbouwd

Instapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen van 1-2 jaar uit achterstandssituaties. De Erkenningscommissie Jeugdinterventies heeft ‘Instapje’...

Potentie kinderopvang voor ontwikkeling kinderen beter benutten

Het volgen van de motorische, cognitieve en emotionele ontwikkeling verdient veel meer aandacht in de kinderopvang.  Niet alleen door te investeren in het kennisniveau...

Meer aandacht nodig voor vroegtijdig erkennen en herkennen van autisme

Het is heel belangrijk om al vanaf jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen met (een vermoeden van) autisme te stimuleren. Dit maakt dat zij...

Moedertaal op school belangrijk voor migrantenkind

Het is belangrijk dat asielzoekerskinderen op school ook in hun eigen taal leren. En niet alleen in het Nederlands, zoals nu veelal gebeurt. Dat...

Taskforce ziet belangrijke rol voor jeugdhulpverleners in nieuwe kindcentra

De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang kan en moet anders. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor jeugdhulpverleners in de nieuwe kindcentra, waar kinderopvang...

Interactief spel maakt leren leuk voor kinderen met autisme

Tovertafel Unique, een interactief spel, helpt kinderen met een autismespectrumstoornis bij de ontwikkeling van hun sociale en motorische vaardigheden. Het spel is ontwikkeld in...

Dagattractiebedrijven met oog op jongste bezoekers voortaan rookvrij

In veel pretparken en dierentuinen mag voortaan niet meer worden gerookt in de rij voor attracties, zowel in de openlucht als in overdekte wachtrijen....