Kindermishandeling eerder onderkennen door effectievere risicotaxatie

Kindermishandeling zo vroeg mogelijk onderkennen is een belangrijke ambitie in de zorg voor jeugd. Meerdere onderzoeken laten zien dat het inschatten van veiligheidsrisico’s niet...

Nieuwe test vermindert gebruik van antibiotica onder pasgeborenen

Met het oog op het risico op bloedvergiftiging (sepsis) krijgt 8% van de pasgeborenen antibiotica toegediend, terwijl slechts bij 0,1% hier werkelijk sprake van ...
Vroegsignalering kindermishandeling in kinderopvang

Open gesprek bevordert taalontwikkeling van anderstalige kleuters

Anderstalige kleuters leren het best Nederlands in gesprekken waaraan ze actief mogen deelnemen. Dit geldt met name wanneer zij open vragen mogen beantwoorden en veel...
echo tijdens zwangerschap

Ernstige aangeboren afwijkingen zien bij 20 weken zwangerschap

Het merendeel van de ernstige aangeboren afwijkingen kan al voor de 20-ste zwangerschapsweek worden gediagnosticeerd. Wel vereist dit gerichte training van de echoscopisten in...
vaccinatie: baby krijgt prik

Gespreksavonden ‘Vragen over vaccinatie’

Tijdens de reguliere afspraken op het consultatiebureau stellen ouders regelmatig vragen over de voor- en nadelen van vaccineren. Reden voor GGD Groningen over dit...

Baby’s en peuters lopen grootste risico op brandwonden

Baby’s en peuters worden vaker dan andere leeftijdsgroepen met ernstige brandwonden opgenomen in een Nederlands brandwondencentrum (Groningen, Beverwijk en Rotterdam). De Nederlandse Brandwonden Stichting is een...
man bekijkt oude foto van kind

Vroeggeboorte heeft altijd impact op kind én ouders!

Een te vroeg geboren baby heeft in het eerste levensjaar veel kansen en mogelijkheden om te herstellen van de ongelukkige start. “Daarom vind ik...

Kaartenset helpt bij signaleren ontwikkelingsvoorsprong op jonge leeftijd

Een nieuw instrument maakt het mogelijk om eenvoudig en vlot een indruk te krijgen van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen van 0 tot 4...

E-learning vroegsignalering autisme bij jonge kinderen

Werkt u met heel jonge kinderen, waarbij u soms twijfelt of u 'afwijkend' gedrag goed interpreteert? Een nieuwe e-learning, ontwikkelt door Karakter, leert u...
Meisje

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp 2018

Vroeg erbij zijn is dé manier om de gevolgen van fysieke, psychische of sociale problemen bij de ontwikkeling van een jong kind tijdig in...