Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die...

Eén miljoen voor veiliger maken zwangerschappen en bevallingen

Stichting De Weijerhorst schenkt één miljoen euro aan Máxima Medisch Centrum (MMC) en de onderzoeksgroep Fundamentele Perinatologie. Dit bedrag is bestemd voor onderzoek naar...

Doorstart landelijke coördinatie Integrale Vroeghulp

Het Ministerie van VWS heeft groen licht gegeven voor de doorstart van de landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp (IVH). Dit betekent een erkenning voor...

Fors hoger risico op brandwonden bij jonge kinderen in zomerperiode

Tijdens de zomermaanden zien de brandwondencentra meer patiënten. Vooral jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zijn oververtegenwoordigd. Belangrijke oorzaak is dat de...

Noorden bundelt krachten rondom terugdringen kindermishandeling

Een groot aantal organisaties in het Noorden bundelt de krachten om kindermishandeling zoveel mogelijk in te dammen. Om een impuls te geven aan een...

Baby leert groente eten met behulp van aanmoedigingspakket

‘Jong geleerd is oud gedaan’, dat geldt ook voor het eten van groente. Maar veel ouders worstelen hiermee. Om strijd en mogelijk eetproblemen te...

Kijkgedrag baby indicatie voor ontwikkeling van autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die pas rond het tweede of derde jaar gediagnosticeerd kan worden. Een innovatieve methode maakt het mogelijk om via het...

Bundeling opvang, basisonderwijs en jeugdhulp nog in kinderschoenen

Acht ‘PACT-proeftuinen’ werkten de afgelopen twee jaar aan een inclusieve speel-leeromgeving voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Door de krachtenbundeling van kinderopvang, basisonderwijs...

Baby leert in eerste zes maanden klanken onderscheiden

Blootstelling aan gesproken taal laat zelfs het eerste half jaar van ons leven al sporen na. Nog voor een baby een half jaar oud...

Tegengaan kindermishandeling schiet op alle fronten te kort

Interventies ter voorkoming van kindermishandeling hebben een klein effect, terwijl de kennis over de werkzaamheid zeer beperkt is.  Ook ontbreekt het aan tools om...