Online game stimuleert sociale interactie slechtziende kinderen

Jonge kinderen leren sociale vaardigheden door naar elkaar te kijken, na te doen en samen dingen te ondernemen. Voor kinderen met een visuele beperking...
Baby krijgt vaccinatie

Keuzehulp nodig voor bewuste beslissing over vaccinatie

Om een bewuste vaccinatiekeuze te maken, is meer nodig dan de beschikbaarheid van voldoende informatie. Een keuzehulp, met persoonlijke en professionele waardes als uitgangspunt,...

UMCG start met muziektherapie voor prematuren

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een bijzonder experiment gestart. Te vroeg geboren baby's krijgen daar muziektherapie in de hoop dat hun ontwikkeling...

Stresstest bij dreumesen niet de juiste invalshoek

Onlangs pleitte het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) voor het testen van kinderen van één of twee jaar op stress. Volgens een aantal organisaties is...

Ondervoeding in vroege kindertijd kan auditieve functies schaden

Ondervoeding in de kindertijd schaadt de ontwikkeling van de auditieve functies, waardoor het risico op gehoorverlies groter wordt. Mensen die als baby en peuter...

Integrale Vroeghulp voor veel gemeenten nog blinde vlek

Negen op de tien gemeenten weet niet hoe groot de doelgroep voor Integrale Vroeghulp is. Verder weet meer dan de helft van de gemeenten...

Ontwikkelingsgerichte zorg tijdens de eerste levensjaren – VROEG-lezing door prof. dr. Hugo Heymans

Prof. dr. Hugo Heymans verzorgt op donderdag 28 maart de vierde editie van de VROEG-lezing. Centraal staan actuele inzichten in de zorg aan kinderen met...

Groningen start programma om ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen

De gemeente Groningen, WIJ Groningen, GGD Groningen, GGD-GHOR en zorgverzekeraar Menzis werken samen om ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen. Hiertoe is het programma...

Onderzoekers bevelen screening zuurstofgehalte bij pasgeboren baby’s aan

Screening van baby’s op kritische aangeboren hartafwijkingen door middel van saturatiemeting geeft betere uitkomsten voor behandeling. Ook ademhalingsproblemen kunnen met deze screening in een...
signaleren trauma’s bij peuters en kleuters

Factsheets bundelen kennis en expertise over huiselijk geweld en kindermishandeling

Professionals helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe te handelen. Met dat doel hebben meer dan vijftig organisaties hun kennis en...