autisme en emoties

Onderprikkeling komt ook voor bij kinderen met autisme

Kinderen met autisme kunnen ook kampen met onderprikkeling. Een nieuwe methodiek, gebaseerd op een algoritme, helpt om de verstoring in de prikkelbalans te duiden....

Coronavirus vergroot gezondheidsrisico’s van zwangere statushouders

Zwangere statushouders zijn al een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Door corona is hun isolement en kwetsbaarheid nog groter. Het Kennisplatform Integratie &...

Familiekamer vermindert stress bij ouders premature baby

Een familiekamer voor een prematuur geboren kind levert medische voordelen op én heeft een gunstig effect op hun ouders. Door het huid-op-huidcontact en actief...

Zuur uit therapeutische crèmes mogelijk schadelijk voor ongeboren kind

All-trans-retinoïnezuur wordt onder meer gebruikt in therapeutische crèmes voor de behandeling van huidaandoeningen zoals acne en voor de behandeling van sommige vormen van kanker....

Webinar over praktische methode FloorPlay

Via speelse interactie de ontwikkeling van jonge kinderen stapsgewijs stimuleren. Dát is de insteek van FloorPlay. Twee gangmakers achter deze praktische methode - Judith...

Verbeterplan voor stoppen met roken tijdens de zwangerschap

Voor vrouwen met een lage sociaaleconomische status is stoppen met roken extra lastig. De huidige richtlijn vertoont tekortkomingen om hen hiervan af te helpen....
Opvoeden

Praktijkwijzer over kinderwens, zwanger, baby en peuter

Opvoedinformatie Nederland heeft voor professionals de Praktijkwijzer gelanceerd.  In de Praktijkwijzers lees je over de ontwikkelingen rondom de betrouwbare opvoedinformatie, het Landelijk Ouderpanel, de...

Black baby lives matter

Bij vlagen komt het voorbij: de schaamte, waarna ik het weer wegduw. Ik heb de vraag nog nooit gesteld. Dé vraag van Instagram en...

Animatie laat meerwaarde Integrale Vroeghulp zien

Stel je bent ouder van een drukke peuter waarvan je het gevoel hebt dat je hem niet altijd goed begrijpt. De jeugdarts staat voor...

Oog voor ouders zorgintensief kind te vaak een witte vlek

“Als professionals zijn we geneigd om alles uit de kast te halen om zorgintensieve kinderen bij te staan”, vertelt Minke Verdonk, hulpverlener en ervaringsdeskundige....