Veel animo voor première film ‘Dit is ons leven’ over EMB

Hoe is het om te leven in een gezin met een kind met een ernstige meervoudige beperking (EMB)? De film 'Dit is ons leven',...

Depressiviteit moeder vermindert empathisch vermogen bij kind

Nogal wat jonge kinderen hebben te maken met een chronische depressieve moeder. Zijn zij hier langere tijd aan blootgesteld, dan vermindert hun vermogen om...

Meerwaarde kinderopvang nóg beter benutten

Een goede taalontwikkeling is gebaat bij een veilige en stimulerende thuisomgeving. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van executieve functies. “Voorschoolse educatie kan bijdragen aan...

Start online voorleesplatform voor jonge kinderen

Het online platform De Voorleeshoek gaat wekelijks nieuwe voorleesfilmpjes publiceren voor kinderen van 0-10 jaar. Het initiatief is een uitkomst voor ouders en verzorgers...

Eén zorgloket van zwangerschap tot volwassenheid in Brabant

Op 1 januari 2017 is in Brabant een nieuwe werkwijze voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van start gegaan. Eén loket en één JGZ-team ondersteunen het...

Doorbloeding spraakcentrum minder goed bij stotteraars

Hoe meer mensen last hebben stotteren, hoe minder bloed er stroomt door het spraakgebied van het brein. Mogelijk is deze verminderde doorbloeding van het...

Genetische test spoort erfelijke spierziekte bij ongeboren kinderen

Een nieuwe genetische test kan de erfelijke spierziekte myotone dystrofie opsporen bij ongeboren kinderen. Voor de nieuwe methode is enkel een kleine hoeveelheid bloed...

Training kijkgedrag verbetert fijne motoriek slechtziende jonge kinderen

Jonge slechtziende kinderen zijn meer afhankelijk van andere zintuigen wanneer zij willen bewegen. Gevoel, gehoor, evenwicht en informatie vanuit de spieren krijgen meer betekenis. Hun...

Verband tussen obesitas ouders en vertraagde ontwikkeling kind

Kinderen van ouders met ernstig overgewicht lopen risico op een vertraagde ontwikkeling. Er is een direct verband tussen trage ontwikkeling van de motoriek en...

Plas- en poepinstructies op school smaken naar meer

Veel jonge kinderen kampen met plas- of poepproblemen. Daarom hebben het Friese ziekenhuis Nij Smellinghe en de GGD de handen inéén geslagen. In een...