Te weinig oog voor kindermishandeling in kinderopvang

De kinderopvang is bij uitstek een plaats voor vroegsignalering van kindermishandeling, aangezien hier veel kinderen al vanaf jonge leeftijd gebruik van maken. Vooralsnog is...

Oog voor ouders vergroot effectiviteit jeugdhulp

Aandacht voor ouders is een onderbelicht aspect in de hulpverlening aan het jonge kind. Speelt er iets op fysiek of psychisch gebied, dan richt...

Ontwikkelen ADHD afhankelijk van samenspel tussen stress en genen

De risicofactoren voor ADHD werken niet geïsoleerd, maar zijn elkaar beïnvloedende onderdelen van de complexe biologische ‘machinerie’ die gedrag produceert. Dit betekent dat het...

Bewegen tijdens reken- en taalles bevordert het leren

Kinderen leren beter wanneer een fysieke activiteit wordt geïntegreerd in reken- en taallessen. Zowel achterstandskinderen als kinderen zonder achterstand hebben meteen na een korte...

Flesvoeding krijgt door koolhydraten meer gelijkenis met moedermelk

Goedkope koolhydraten in flesvoeding laten de micro-organismen in de darmen net zo stimuleren als gebeurt door moedermelk. De koolhydraten zorgen ervoor dat bij de...

Baby slaat spraakklanken moedertaal op in geheugen

Baby’s beginnen al veel eerder met het leren én opslaan van spraakklanken dan tot nu toe bekend was. Zo hebben geadopteerde kinderen decennia na...

Actief luisteren en niet oordelen van belang in contacten met jonge ouders

Jonge ouders zijn gevoelig voor machtsverschillen in de jeugdzorg. Zorgverleners moeten zich hiervan terdege bewust zijn. Wat helpt is actief te luisteren, niet te...

Film over gezinsleven van ernstig meervoudig beperkte kinderen

De BOSK, vereniging van mensen met een meervoudig complexe handicap, heeft de film ‘Dit is ons leven’ gemaakt. Doel van dit initiatief is te...

App informeert over infectieziekten en hygiëne in de kinderopvang

Door het verblijf van veel kinderen in een ruimte bij elkaar zijn kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties risico-instellingen voor uitbraken van infectieziekten Een nieuwe,...

Stappenplan voor behandeling ASS-kind met fors eetprobleem

Sommige kinderen met een autistismespectrumstoornis (ASS) hebben forse problemen met eten. Speciaal voor hen is het stappenplan ‘Stap voor stap, hap voor hap’ ontwikkeld. Eten...