Meer doen met ervaringskennis ouders

De inzet van ervaringskennis speelt een ondergeschikte rol in de zorgverlening aan het jonge kind. Barbara Piškur betreurt dit. “Ouders weten als geen ander...

Kinderen met ernstige beperking gebaat bij aangepaste klas

In een Samen naar School klas krijgen kinderen met een ernstige handicap les binnen de muren van een reguliere school. Dit stimuleert hun ontwikkeling...

Ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl pijlers JGZ Preventieagenda

Maatschappelijke vraagstukken als kindermishandeling, schoolverzuim en armoede bestrijden. Met dat doel voor ogen is de JGZ Preventieagenda gelanceerd. Alle JGZ professionals worden opgeroepen de...

Data- en biobank over aangeboren afwijkingen en kanker bij kinderen

Diverse Nederlandse en Belgische ziekenhuizen en expertisecentra voor zeldzame aandoeningen hebben de handen in elkaar geslagen voor een data- en biobank over aangeboren afwijkingen...

Preventieve logopedie is goud waard

Een niet voor het zesde jaar gesignaleerde taalachterstand of -stoornis geeft een kind een valse start. Dit kan funest zijn voor de ontwikkeling van...

Mishandelende moeders reageren anders op emoties kinderen – afwijkende reactie zenuwstelsel

Moeders die hun kind mishandelen of verwaarlozen, hebben meer problemen met het herkennen van emoties. Hun zenuwstelsel laat een afwijkende reactie zien. Daardoor reageren...

Muziektherapie helpt allerkleinsten zichtbaar op weg

Neonatologie Muziektherapie is een nog vrijwel onbekend fenomeen in het zorgaanbod aan te vroeg geborenen. Jammer, want voor baby’s én ouders gaat hier een...

Groepsbehandeling voor psychische klachten na de bevalling

‘Een gezonde balans bij postpartumproblematiek’. Onder deze naam start een groepsbehandeling voor vrouwen die na hun bevalling psychische of psychiatrische klachten hebben ontwikkeld of...

Inspanningen DAIMH betekenen winst voor het jonge kind

Vereniging DAIMH biedt een onderkomen aan iedere professional die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters en kleuters. DAIMH...

Lectoraat start partnercursus voor aanstaande ouders

Vroegtijdig investeren in de partnerrelatie is goed voor ouder en kind. Vanuit die gedachte heeft het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden een...