Heb oog voor verstorend effect ouderlijke stress op jonge kind

Bij een opeenstapeling van stressoren kan het de ouders in het eerste levensjaar ontbreken aan rust en ruimte in het hoofd om zich adequaat...

Investeren in groepsgevoel stimuleert interactie tussen peuters

De groepsbezetting in peutergroepen verandert continu, zowel wat de kinderen als pedagogisch medewerkers betreft. Maar daarom is het juist belangrijk om te investeren in...

Organisaties pleiten voor voorschools aanbod vluchtelingenpeuters

Er is behoefte aan concrete handvatten voor de educatieve opvang en ondersteuning van vluchtelingenpeuters en hun ouders. Aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling...

Agenda Jeugd breekt lans voor investeren in preventie en vroegsignalering

Teveel kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen krijgen niet de hulp en de begeleiding die zij echt dringend nodig hebben. Voor GGZ Nederland en andere partijen...

Stoornis in taalontwikkeling verdient in vroeg stadium aandacht

Het is bij een stoornis in de communicatieve ontwikkeling van belang om zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden. “De kritische periode van de taalontwikkeling...

Prestatiedrang funest voor ontwikkeling jonge kind

De vroegsignalering legt te veel focus op het tijdig in beeld krijgen van kinderen die minder goed mee kunnen op cognitief gebied. Ten onrechte,...

Hoe meer tijd op de tablet, hoe korter peuters slapen

Tussen de hoeveelheid nachtrust van peuters en hun touchscreengebruik bestaat een verband: hoe meer tijd op de tablet, hoe minder slaap voor de peuter....

Samenwerkingsafspraak nieuwe mijlpaal in voorkomen wiegendood

De nieuw ontwikkelde Landelijke Samenwerkings Afspraak (LSA) Preventie van wiegendood staat online. De LSA geeft aanbevelingen aan alle professionals die op bepaalde wijze betrokken...

Domperidon kan productie moedermelk effectief bevorderen

Soms produceert een moeder onvoldoende melk voor haar baby. Allereerst dient dan de techniek van borstvoeding of het afkolven van de moedermelk geoptimaliseerd te...

Imitatiegedrag voorspeller voor ontwikkeling spraakvermogen

Het communiceren van baby’s begint met gebaren en geluiden. In het verlengde hiervan helpen op spel gebaseerde methodes bij het leren spreken. Imitatiegedrag van...