Preventieve functie peuterwerk dreigt verloren te gaan

Door hun focus op ontwikkelingsstimulering, opvoedondersteuning, vroegsignalering en doorverwijzing hebben voorzieningen voor peuterwerk een belangrijke preventieve rol. In plaats van deze troef uit te...

Vroeg handelen in de kinderopvang loont

De kinderopvang kan een spilfunctie vervullen in het begeleiden van peuters en kleuters met een dreigende ontwikkelingsachterstand. Met name het verbinden van de eigen...

Eerste 1000 dagen cruciaal voor levenslange gezondheid

De eerste duizend dagen van iemands leven zijn cruciaal. “Dit is een periode van ongekende groei”,aldus  bijzonder hoogleraar kindergeneeskunde prof.dr. Eline van der Beek ...

Vanaf zes jaar vinden meisjes zichzelf minder getalenteerd dan jongens

Meisjes vanaf 6 jaar denken dat jongens slimmer zijn. Opmerkelijk, want op  5-jarige leeftijd zagen de meeste kinderen hun eigen genderidentiteit nog als de...

Inzet SPARK brengt opvoedproblemen eerder in beeld

Opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen kunnen eerder worden gesignaleerd door ouders en de jeugdgezondheidszorg door de inzet van SPARK (Structured Problem Analysis of Raising...

Ouders kunnen kinderen tot gezonder gewicht bewegen

In het voorkomen van obesitas bij kinderen spelen de ouders een belangrijke rol. Een goede ouderbegeleiding kan ervoor zorgen dat zij meer groente en...

Voorlezen krijgt stimulans met lancering online platform

Ongeveer 25% van de Nederlandse leerlingen verlaat de basisschool met een leesachterstand. Het nieuwe online platform De Voorleeshoek wil daar verandering in aanbrengen. Het...

Uitdagingen voor kwaliteitsverbetering van de prenatale screening

De relatief lage opkomst van zwangere vrouwen voor de combinatietest lijkt samen te hangen met een positieve attitude ten opzichte van het Down syndroom...

Misverstanden over kinderen met ADHD de wereld uit

Kinderen met ADHD hebben geen tekort aan aminozuren en behandeling met voedingssupplementen is dus niet nodig.  Ook zijn er geen verschillen tussen kinderen met...

Online cursus helpt relatie in vijf stappen babyproof maken

Een baby komt vaak letterlijk tussen ouders in te staan. Meer dan de helft van de stellen beleeft na de komst van hun kind...