Uitdagingen voor kwaliteitsverbetering van de prenatale screening

De relatief lage opkomst van zwangere vrouwen voor de combinatietest lijkt samen te hangen met een positieve attitude ten opzichte van het Down syndroom...

Misverstanden over kinderen met ADHD de wereld uit

Kinderen met ADHD hebben geen tekort aan aminozuren en behandeling met voedingssupplementen is dus niet nodig.  Ook zijn er geen verschillen tussen kinderen met...

Online cursus helpt relatie in vijf stappen babyproof maken

Een baby komt vaak letterlijk tussen ouders in te staan. Meer dan de helft van de stellen beleeft na de komst van hun kind...

Rotterdam investeert met succes in voorschoolse vroegsignalering

Sinds 1 januari kunnen instellingen voor kinderopvang in Rotterdam gebruik maken van het Voorschoolmaatschappelijk Werk (VSMW). Ook zijn de betrokken maatschappelijk werkers beschikbaar voor...

Ontwikkeling kinderen gebaat bij kinderopvang

Kinderopvang blijkt van wezenlijk belang te zijn voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen. Wel is nog meer onderzoek nodig naar de...

Nieuw lectoraat richt onderzoek op opvoedingswaarden en – dilemma’s

Maike Kooijmans is aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek om het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ vorm te geven. Het lectoraat gaat  een...

Kinderdagverblijf goede plek om groente- en fruitconsumptie op peil te brengen

Het merendeel van de kinderen eet onvoldoende groente en fruit. Het verhogen van de groente- en fruitconsumptie blijkt kinderdagverblijven goed mogelijk, mits dit blijvende...

Door tabaksontmoediging minder baby’s met te laag geboortegewicht

De invoering van rookvrije horeca plus accijnsverhoging in combinatie met een mediacampagne hebben geresulteerd in een significante daling van het aantal baby’s met een...

Blokken bouwen en voorlezen verbeteren het leervermogen

Veel ouders besteden in de peuter- en kleutertijd veel te weinig tijd aan stimulerende activiteiten zoals met blokken spelen, verhaaltjes voorlezen of voorwerpen tellen....

Extreem laag geboortegewicht vergroot risico op bloedvat- en nierafwijkingen

Kinderen die bij de geboorte minder dan één kilo wogen, hebben op 11-jarige leeftijd meer lichaamsvet en minder spierkracht. Ze vertonen ook vaker een...