Vergeet nazorg niet bij vroeggeboorte

Bij een vroeggeboorte schort het nogal eens aan een goede begeleiding na de vaak angstige periode in het ziekenhuis. “Het verzorgen en voeden van...

Overwaarderen werkt narcisme in de hand

Ouders creëren narcisten door continu tegen hun kinderen te vertellen hoe ontzettend speciaal ze zijn. Het tonen van emotionele warmte heeft wel een gunstige...

Artsencoalitie pleit voor zorgvuldig toepassen meldcode kindermishandeling

De artsencoalitie tegen kindermishandeling benadrukt het belang van het zorgvuldig toepassen van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode schrijft voor dat artsen...

Borstvoeding maakt niet slimmer

Borstvoeding kent vele voordelen voor moeder en kind. Maar de positieve gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling op langere termijn zijn verwaarloosbaar, aldus een studie...

Digidreumes nu onderdeel van project Kind & Media

Digidreumes, een initiatief van Het Kinderopvangfonds, is opgenomen in het project Kind & Media. Missie is dat in 2020 elke organisatie een visie op...

Nieuwe opleiding in teken versterking leefwereld jonge kind

De Hanzehogeschool Groningen start vanaf september 2017 de nieuwe opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker Ad PEM). De tweejarige opleiding staat volledig in het...

Kind geen product – Kinderbescherming pleit voor internationale regels draagmoederschap

Er moeten internationale regels komen voor draagmoederschap. Daarvoor pleit de Raad voor de Kinderbescherming. Nu komen stellen met een kinderwens vaak juridisch in de...

Leerwinst bij leren lezen dankzij oefensoftware

Leerlingen die oefensoftware gebruiken bij het leren lezen, boeken meer leerwinst bij het technisch lezen. Hoe vaker ze oefenen met de software, hoe meer...

Tandzorg voor kinderen vanaf zes maanden bevordert mondgezondheid

Bij het Centrum voor Tandzorg in ’s Hertogenbosch loopt een pilot met een mondzorgcoach voor kinderen vanaf 6 maanden die de ouders informatie en...

KNOV-leaflet informeert over belangrijkste aspecten babyvoeding

In de leaflet ‘Welke voeding voor je baby?’ staan de belangrijkste aspecten van voeding voor de pasgeborene. Zwangeren krijgen informatie over zowel moeder- als...