Samenwerkingsafspraak nieuwe mijlpaal in voorkomen wiegendood

De nieuw ontwikkelde Landelijke Samenwerkings Afspraak (LSA) Preventie van wiegendood staat online. De LSA geeft aanbevelingen aan alle professionals die op bepaalde wijze betrokken...

Domperidon kan productie moedermelk effectief bevorderen

Soms produceert een moeder onvoldoende melk voor haar baby. Allereerst dient dan de techniek van borstvoeding of het afkolven van de moedermelk geoptimaliseerd te...

Imitatiegedrag voorspeller voor ontwikkeling spraakvermogen

Het communiceren van baby’s begint met gebaren en geluiden. In het verlengde hiervan helpen op spel gebaseerde methodes bij het leren spreken. Imitatiegedrag van...

Vitamine D vermindert ADHD-symptomen bij kinderen die medicatie gebruiken

Vitamine D is nodig voor je tanden en botten. Minder bekend is dat het een belangrijke functie vervult bij psychische klachten zoals depressie, psychose,...

Vraagtekens bij penicilline tijdens zwangerschap en eerste levensjaren

Een lage dosis penicilline in het begin van het leven leidt tot lange termijn veranderingen in de darmflora, hersenen cytokines en gedrag van muizen....

Vroege aanpak kan laaggeletterdheid voorkomen

De logopedist kan als taal-spraakspecialist een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren én voorkomen van laaggeletterdheid. Het op tijd opmerken en op de juiste...

Gezondheidsraad adviseert bij borstvoeding vitamine K-injectie in plaats van orale toediening

Alle zuigelingen krijgen vitamine K toegediend na de geboorte. Een tekort aan deze vitamine kan namelijk leiden tot bloedingen die, vooral als ze in...

Vergeet nazorg niet bij vroeggeboorte

Bij een vroeggeboorte schort het nogal eens aan een goede begeleiding na de vaak angstige periode in het ziekenhuis. “Het verzorgen en voeden van...

Overwaarderen werkt narcisme in de hand

Ouders creëren narcisten door continu tegen hun kinderen te vertellen hoe ontzettend speciaal ze zijn. Het tonen van emotionele warmte heeft wel een gunstige...

Artsencoalitie pleit voor zorgvuldig toepassen meldcode kindermishandeling

De artsencoalitie tegen kindermishandeling benadrukt het belang van het zorgvuldig toepassen van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode schrijft voor dat artsen...