Opvang, onderwijs en jeugdzorg hebben vaak met dezelfde kinderen te maken. Maar in de praktijk mankeert het aan stroomlijning van het aanbod. Volgens Lieke Tijmensen is de complexe regelgeving daar debet aan. “Gelukkig hebben we in de gemeente Gemert-Bakel hier een mouw aan weten te passen. Tot ieders tevredenheid.”

Sinds 1 december 2017 heeft Gemert-Bakel een kindcentrum voor het speciale kind. Opvang en onderwijs zijn gebundeld in Kindcentrum SBO Petrus Donderschool, een locatie van Stichting GOO. Sindsdien krijgen kinderen die iets extra’s nodig hebben een samenhangend aanbod.

Voor alle kinderen

Wat is er veranderd? “Sommige kinderen hebben meer nodig dan kinderopvang en onderwijs normaliter kunnen bieden. Denk aan kinderen die problemen hebben met concentratie, spraak, taal of samenspelen. Zij kunnen nu bij ons terecht. We bieden gespecialiseerde groepsbegeleiding aan kinderen van 4 tot 13 jaar en gespecialiseerde dagopvang aan kinderen van 2 tot 5 jaar”, vertelt Lieke Tijmensen. ”De gespecialiseerde groepsbegeleiding wordt verzorgd door opvangorganisatie KluppluZ. HBO-geschoolde pedagogisch medewerkers zijn door KluppluZ aangesteld voor onze locatie om de gespecialiseerde groepsbegeleiding aan te bieden. Die specialistische zorg is er zowel voor kinderen individueel als in groepsverband.”

Meerwaarde

Tijmensen is zeer te spreken over de eerste ervaringen met de integratie van opvang, onderwijs en jeugdzorg binnen het kindcentrum. “We zijn er nu ook voor kinderen die in de reguliere opvang zitten, maar daar eigenlijk niet in passen. Voorheen moesten die naar opvanglocaties buiten onze gemeente en werden ze dus uit hun directe leefomgeving gehaald. Hetzelfde geldt voor de peuters en kleuters die extra zorg nodig hebben. Ook voor hen is er nu ter plekke passende ondersteuning.

Advertentie
Lieke Tijmensen: “De verbinding tussen alle betrokkenen binnen de drie disciplines geeft energie”

Kortere lijnen

Natuurlijk moeten er nog steeds kinderen worden doorverwezen. “We hebben het over gespecialiseerde groepsbegeleiding en niet over een behandelsetting. Maar het bijzondere is dat er door onze preventieve insteek minder behoefte kan zijn aan gespecialiseerde zorg.” Bovendien gaat van de nieuwe opzet een stimulans uit om de relaties met de hulpverlening te versterken. “Ook met de specialisten worden de lijnen korter. We hebben bijvoorbeeld gesprekken met andere jeugdzorglocaties om te onderzoeken waar wij elkaar kunnen versterken.”

De ervaring leert inmiddels dat het zowel voor kinderen als ouders zeer prettig is dat opvang, onderwijs en zorg op een en dezelfde locatie voorhanden is. Omgekeerd geldt volgens Tijmensen hetzelfde: ook zorg, opvang en onderwijs aan de kinderen is gebaat bij de korte lijntjes tussen alle betrokkenen. “Er is over de hele linie enthousiasme om op deze manier iets nieuws op te bouwen waarvan de meerwaarde zo snel duidelijk wordt. Dat is eigenlijk het mooiste. De verbinding tussen alle betrokkenen binnen de drie disciplines geeft energie.”

Congres Passende Kinderopvang

Op het congres Passende Kinderopvang op 24 mei verzorgt Lieke Tijmensen, directeur KC SBO Petrus Dondersschool en leidinggevende Kluppluz locatie de Stroom, een deelsessie over wat er zoal bij komt kijken bij het integreren van opvang, onderwijs en jeugdzorg. Zij doet dit samen met haar collega’s Marjon Schepers, Algemeen manager Kluppluz, en Tim van de Nieuwelaar, regisseur Jeugd Gemeente Gemert-Bakel. Ieder van hen belicht een discipline en gaat hierover in gesprek met de deelnemers.

Alle informatie over het congres Passende Kinderopvang op 24 mei >>

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan