Kinderopvang blijkt van wezenlijk belang te zijn voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen. Wel is nog meer onderzoek nodig naar de effecten van buitenschoolse opvang, evenals naar het belang van voeding, sport en beweging als onderdeel van een gezonde leefstijl.

Dat blijkt uit onderzoek van Lisanne Jilink en Ruben Fukkink. Lisanne Jilink is junior onderzoeker en docent Pedagogiek aan de HvA en Ruben Fukkink lector van het lectoraat Pedagogische functie van onderwijs en opvoeding bij het Kenniscentrum van FOO. Ze vergeleken voor hun onderzoek bestaande studies.

Invloed op welbevinden en ontwikkeling
Het gros van de uitkomsten wijst erop dat kinderopvang van invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van het jonge kind. Wetenschappelijk onderzoek van eigen bodem onderstreept hiermee dat de Nederlandse kinderopvang van wezenlijk belang is voor de kinderlijke ontwikkeling. De gevonden effecten en verbanden zijn niet zeer sterk, maar zijn wel systematisch. Deze algemene conclusie, die ook in buitenlandse studies is gevonden, geldt dus (ook) in de Nederlandse context waar veel hoog opgeleide ouders slechts parttime gebruik maken van kinderopvang in de voorschoolse periode, vaak al vanaf vroege leeftijd.

Wat consequent naar voren komt in het onderzoek is dat de pedagogische kwaliteit een voorspeller is van de kinderlijke ontwikkeling: een relatief hoge kwaliteit van de kinderopvang hangt samen met een positieve(re) ontwikkeling van het kind, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak.

Onderwerpen voor vervolgonderzoek
In de onderzochte studies zijn aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Jilink en Fukkink vullen deze aan. Zo onderstrepen de onderzoekers het belang van onderzoek naar buitenschoolse opvang, deze komt nu nog niet genoeg aan bod in de onderzochte literatuur. Verder willen de onderzoekers dieper ingaan op het terrein van voeding en (over)gewicht, sport en beweging als onderdeel van een gezonde leefstijl. Jilink en Fukkink vinden het relevant om dit onderdeel te verwerken in (nieuwe) meetinstrumenten voor kwaliteitspeilingen en, op kindniveau, na te gaan of dit beleid effect sorteert. Tot slot vinden de onderzoekers ook experimenteel onderzoek van belang waarbij de pedagogische kwaliteit van kinderopvang systematisch wordt verbeterd. Vervolgens moet geëvalueerd worden welk effect dit heeft op de (proces)kwaliteit en op kinderen.

Effecten van kinderopvang op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen: Een overzicht van Nederlands onderzoek

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan