Het is van belang dat onderzoekers en professionals tijdens de zwangerschap nadrukkelijk aandacht schenken aan de band tussen ouders met hun nog ongeboren baby. Dit kan vroege bijsturing en advisering mogelijk maken. De tijdens de zwangerschap opgebouwde ouder-kindband blijkt namelijk stabiel over de tijd en belangrijk voor zowel het psychisch welbevinden van ouders als voor de ontwikkeling van hun kinderen.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Evi de Cock aan Tilburg University, getiteld  ‘Love before first sight: Parental bonding from pregnancy to toddlerhood’.  Zij constateert dat, ondanks dat de ervaren band tussen ouder en kind belangrijk is en unieke mogelijkheden biedt voor vroege interventie bij problemen in de ouder-kindrelatie, hier nog maar weinig onderzoek naar is gedaan. In haar proefschrift onderzocht De Cock daarom het verloop, de voorlopers, en de consequenties van de vroege ouder-kindband. Daarnaast bestudeerde ze de invloed van (huil)gedrag van het kind op gevoelens en zelfvertrouwen van ouders.

Stabiel tot peutertijd

De kwaliteit van de band met de baby zoals ervaren door de ouders blijkt relatief stabiel vanaf de zwangerschap tot de peutertijd. Ouders die tijdens de zwangerschap een lagere kwaliteit ervaren, ervaren relatief gezien ook een lagere kwaliteit na de geboorte. Bovendien blijkt een lagere kwaliteit van de band samen te hangen met meer angstgevoelens en minder optimale persoonlijkheidskenmerken van de ouders, een moeilijker temperament van het kind, minder steun van de partner en meer opvoedingsstress.  Belangrijk is dat de band die zowel moeders als vaders met hun baby ervaren gerelateerd is aan opvoedingsstress en vertrouwen in het ouderschap bij de ouders en aan de ontwikkeling van het kind op het gebied van zelfregulatie.

Aanpak onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van ongeveer 400 zwangere vrouwen en 300 van hun partners die gevolgd zijn vanaf de zwangerschap tot 24 maanden na de geboorte. Ouders hebben vragenlijsten ingevuld tijdens de zwangerschap en op 6 en 24 maanden na de geboorte. Voor het onderzoek naar de effecten van huilgedrag van het kind is gebruik gemaakt van een studie met een levensechte huilende pop. Zo kon op een objectieve wijze worden vastgesteld dat kind kenmerken (zoals huilen) de gevoelens en het zelfvertrouwen van ouders kunnen beïnvloeden.

Ongeboren kind

De uitkomsten van dit proefschrift geven aan dat het van belang is dat onderzoekers en professionals aandacht (blijven) schenken aan het in kaart brengen en monitoren van de kwaliteit van de band die ouders met hun (ongeboren) baby ervaren. Dit kan vroege bijsturing en advisering mogelijk maken.

Bron: Tilburg University

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan