Er is een tekort aan passend onderwijsaanbod voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Ook missen ouders de juiste informatie om tot een goede afweging te komen. Een actieplan, opgesteld door vijftien organisaties, zet in op verruiming van het aanbod en een betere samenwerking tussen zorg, onderwijs en jeugdhulp.

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat geldt dus ook voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Toch gaat een groot deel van hen niet naar school. Ouders voelen zich genoodzaakt een leerplichtontheffing aan te vragen, waardoor kinderen niet de kans krijgen hun ontwikkelmogelijkheden te benutten.

Grote verschillen tussen regio’s

De afweging of een kind met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) wel of niet naar school gaat, ligt bij de ouders. Maar dan moet er wel wat te kiezen zijn. Scholen die onderwijs voor kinderen met EMB bieden, zijn niet overal in het land te vinden. Het aanbod wisselt enorm per regio. Een school ver van huis betekent een lange reistijd. Dat is vaak fysiek onwenselijk of onmogelijk. Een kinderdagcentrum of het kind thuishouden, lijkt dan het enige alternatief voor de ouders.

Tekort aan informatie

Het komt ook vaak voor dat ouders niet weten waar zij informatie kunnen vragen over onderwijsmogelijkheden en onvoldoende worden begeleid. Mede omdat de loketten voor zorg en voor onderwijs langs elkaar heen werken. Met als gevolg dat ouders onjuist worden voorgelicht of zelfs dat een aanvraag tot leerplichtontheffing hen wordt opgedrongen.

Advertentie

Actieplan

Vijftien organisaties steunen het recht op onderwijs voor EMB kinderen en hebben gezamenlijk een actieplan naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Het plan moet onder meer zorgen voor een beter aanbod, betere informatie en een betere samenwerking tussen zorg, onderwijs en jeugdhulp. Zodat kinderen met EMB de ontwikkelmogelijkheden krijgen waar zij, net als elk ander kind, recht op hebben.

Eisen

Wat willen de ouders/belangenorganisaties?

  1. Een gevarieerder aanbod, dat ontwikkelingskansen biedt aan kinderen met EMB. Bijvoorbeeld een ruimer aanbod aan cluster 3 onderwijs, meer ‘Samen naar school klassen’ en onderwijs op een andere locatie dan school.
  2. Meer ruimte voor experimenteren met alternatieve vormen van onderwijs. Vorm succesvolle organisaties of projecten om tot een duurzaam aanbod.
  3. Informatie over de onderwijsmogelijkheden via één loket. De plek waar ouders hun vraag stellen, is ook de plek waar zij antwoord krijgen. De betrokken organisaties en instanties regelen het samen, zonder ouders hiermee te belasten. Datzelfde loket moet hen ook helpen de zorg onder schooltijd te regelen.
  4. Financiering van de benodigde zorg op school vormt geen last voor de ouders en wordt ‘aan de achterkant’ geregeld. Stel bovendien een persoonsvolgend ontwikkelbudget vast, dat ouders in kunnen zetten op de school.
  5. Zorg dat ouders de regie en keuzevrijheid houden en ook invloed hebben op de kwaliteit van de zorg ongeacht de plek waar onderwijs plaats vindt.

Download het volledige actieplan ‘Onderwijs voor kinderen met EMB’ >

Bron: vgnetwerken.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan