Een groot aantal organisaties in het Noorden bundelt de krachten om kindermishandeling zoveel mogelijk in te dammen. Om een impuls te geven aan een regionale aanpak en kennisdeling op het gebied van kindermishandeling wordt ook een lectoraat gestart.

Het doel van het initiatief is om in gezamenlijkheid te werken aan preventie en de samenwerking van de betrokken partijen te optimaliseren.  De hoop is dat door een betere ketensamenwerking, kindermishandeling vaker voorkomen kan worden of in ieder geval tijdig herkend wordt. Dr. Esmah Lahla is onlangs begonnen als beoogd lector Aanpak kindermishandeling bij de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen. De partners die zich hebben verbonden zijn: gemeente Groningen, Accare, GGD Groningen, Lentis, Tinten Welzijnsgroep, Jeugdbescherming Noord, Elker, Het Poortje, RIGG en de Hanzehogeschool Groningen. Zij vormen de stuurgroep en maken het lectoraat financieel mogelijk. Mogelijk dat nog enkele partners zullen gaan aansluiten (uit o.a. Drenthe en Friesland). Daarnaast zal de samenwerking worden gezocht met belangrijke stakeholders in de regio.

Samenwerking op thema’s

De volgende thema’s en doelen zijn benoemd, maar worden nog verder uitgewerkt:

  • Preventie, communicatie, voorlichting: bevorderen dat het gesprek over kindermishandeling vaker, beter en makkelijker gevoerd kan worden met alle betrokkenen en minder wordt geremd door taboes.
  • Effectieve behandelmethoden: ontwikkelen en testen van nieuwe tools (protocollen, behandelmethodiek, communicatiemogelijkheden, werkwijzen), testen van bestaande tools, ontwikkeling van nieuwe toepassingen om bestaande tools en inzichten beter bruikbaar te maken voor de beroepspraktijk.
  • Handelingsverlegenheid van professionals, maar ook van de samenleving, verminderen d.m.v. de boven genoemde tools en door betere samenwerking/afstemming tussen de verschillende zorgaanbieders.
  • Scholingsaanbod ontwikkelen voor professionals en studenten. Participatie in innovatiewerkplaatsen is daarvan onderdeel, maar ook nieuwe trainingen en inbedding van nieuwe toepassingen.


In het Hanze Magazine van de Hanzehogeschool Groningen is een interview verschenen met lector Esmah Lahla: “Geen kind mag slachtoffer zijn”

Brede blik

Bij alle bovenstaande punten is het doel om focus op kindermishandeling te combineren met een brede blik op ecosysteem/context: de samenwerkende organisaties proberen dus steeds recht te doen aan de vaak heel complexe context van de kindermishandelingsproblematiek. Bevorderen dat er een betere samenwerking/afstemming ontstaat tussen verschillende zorgaanbieders maar in het bijzonder met gemeenten en het onderwijs (sector overstijgende hulp).

VROEG-lezing

Op woensdag 22 november verzorgt Aafke Scharloo een lezing, getiteld ‘Mishandeling en misbruik van baby’s en jonge kinderen: Je gaat het pas zien als je het door hebt!’. Dit gebeurt op initiatief van Vakblad Vroeg. In haar lezing gaat zij in op de ins en outs van het signaleren en aanpakken van seksueel misbruik en mishandeling bij jonge kinderen. Naast een algemene beschouwing van het onderwerp, geeft zij praktische handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. Lees verder >

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan