De Hanzehogeschool Groningen start vanaf september 2017 de nieuwe opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker Ad PEM). De tweejarige opleiding staat volledig in het teken van versterking van de leefwereld van het jonge kind van 0 tot 6 jaar en leidt op voor banen in bijvoorbeeld de kinderopvang, peuterspeelzalen, brede scholen en integrale kindcentra.

De opleiding heeft als doel professionals op te leiden die de gezonde ontwikkeling van jonge kinderen volgen en stimuleren en de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in de voor- en vroegschoolse educatie en basisonderwijs versterken. Ze leren tegelijkertijd een meer sturende en coachende rol op zich te nemen in hun werk. Het gaat om een opleiding op niveau 5, tussen mbo 4 en hbo-bachelor in. Inhoudelijk bevindt de opleiding zich op het snijvlak van het sociale en educatieve domein.

Behoefte vanuit werkveld en overheid
Overheid en het werkveld heeft grote behoefte aan medewerkers die een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Zodat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Met de Ad PEM komt de Hanzehogeschool tegemoet aan deze wens. Het regionale werkveld beaamt deze behoefte en heeft actief meegedacht over de inhoud en het profiel van de opleiding.

Vier modules
De opleiding bestaat uit vier modules van ieder een half jaar. Van deelnemers wordt verwacht dat ze twee dagen per week de beschikking hebben over een relevante werk/ leeromgeving (betaald of onbetaald), waarin ze aan hun ontwikkeling tot pedagogisch educatief medewerker kunnen werken. Na het behalen van het Ad-diploma kunnen ze doorstromen naar de bachelor Pabo of de bachelor Social Work.

Enkele inhoudelijke punten
Tijdens de opleiding leert de aanstaande pedagogisch educatief medewerker kinderen doelgericht in hun ontwikkeling te stimuleren en het pedagogisch klimaat te versterken. Samenwerking binnen de keten en het coachen van collega’s en ouders zijn belangrijke onderwerpen binnen het programma. Ook preventie en lichte vormen van hulp en begeleiding krijgen aandacht. In de laatste module van de opleiding leert de PEM een bijdrage te leveren aan het integraal pedagogisch beleid binnen de organisatie waarin hij werkzaam is. De PEM doet voorstellen voor veranderingen en werkt mee aan veranderingen binnen de organisatie op het gebied van opvoeding en ondersteuning.

Interesse?
Meer informatie: www.hanze.nl/adpem

Kinderopvang kan meer betekenen voor ontwikkeling van jonge kinderen
In de kinderopvang liggen tal van kansen voor het bijsturen van de motorische, cognitieve en emotionele ontwikkeling in de goede richting. Maar dan moet er wel sprake zijn van voldoende kennis over de ontwikkeling van het jonge kind en een goede samenwerking tussen pedagogische medewerkers in de kinderopvang en overige professionals. Veel mogelijkheden hiertoe blijven nog onbenut. Lees verder >

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan