Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak van kindermishandeling? Binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling gaan acht onderzoeksprojecten van start waarin deze vragen centraal staan.

De multidisciplinaire aanpak kindermishandeling is erop gericht om de samenwerking tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling beter te laten verlopen. Met als doel het kind en het gezin beter en sneller te helpen. Een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling is volop in ontwikkeling en er wordt op dit moment in de praktijk op verschillende manieren invulling aan gegeven. Met effectiviteitsonderzoek kan geleerd worden van deze verschillen.

Basisvaardigheden zorgprofessional
Een ander belangrijk vraagstuk is welke basisvaardigheden een professional nodig heeft om kindermishandeling te voorkomen of te stoppen, en hoe je deze aan kunt leren. Binnen een zestal projecten wordt hier onderzoek naar gedaan.

Onderzoeksagenda
Met het ZonMw-programma Kindermishandeling wordt uitvoering gegeven aan onderdelen van de Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling. De breed gedragen onderzoeksagenda was een gezamenlijk initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw en is – met input van interviews, een veldraadpleging en een bijeenkomst met experts uit onderzoek, praktijk en beleid vanuit verschillende sectoren – in maart 2016 tot stand gekomen.

Doel
Het doel van het ZonMw-programma Kindermishandeling is: het bevorderen van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) kindermishandeling door:
– Onderzoek naar de effectiviteit van (elementen uit) bestaande interventies en instrumenten.
– Onderzoek ter ondersteuning van effectiviteitsonderzoek, gericht op risicofactoren en oorzaken van kindermishandeling, de rol van professional en randvoorwaarden voor implementatie.

Verder lezen
Ga voor meer informatie naar de website van ZonMw

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan