Het aantal uitgevoerde keizersnedes in het Amphia Ziekenhuis in Breda is vorig jaar flink gedaald, van rond de 700 per jaar naar 600. De daling wordt toegeschreven aan de nieuwe, integrale werkwijze rond de geboortezorg in de regio Breda.

Sinds 2016 wordt er in de regio Breda door gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en kraamverzorgers samengewerkt in één organisatie, Annature geheten. “Wij denken dat die samenwerking er voor gezorgd heeft dat de begeleiding van zwangere vrouwen is verbeterd en daardoor het aantal natuurlijke bevallingen is toegenomen’’, zegt Monique Klerkx, verloskundige in Oosterhout en directeur zorg/verloskunde bij Annature. Door de samenwerking hebben de verschillende disciplines inzage in elkaars dossiers en wordt er veel vaker overlegd. In totaal zijn er in Nederland zes regio’s waar de verschillende disciplines rond zwangerschap en geboorte inmiddels nauw samenwerken.

Minister onder de indruk

Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid was onlangs op werkbezoek bij het Amphia om te praten over de stappen die zes pionierregio’s in Nederland afgelopen maanden gezet hebben op het gebied van integrale geboortezorg. De regio’s lieten zien hoe een andere inrichting van de zorg voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind de kwaliteit van geboortezorg ten goede komt. Annature geboortezorg in Breda was als koploperregio, gastvrouw voor dit bezoek.

Integrale geboortezorg

De aanleiding voor integrale geboortezorg is het besef dat in Nederland de al goede kwaliteit van geboortezorg nog verder kan en moet verbeteren. Met als belangrijk effect het verder terugdringen van de babysterfte. Door de samenwerking tussen de 1e en 2e lijnsverloskundigen, gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorgorganisaties rondom zwangerschappen anders te organiseren, verbetert de kwaliteit van zorg. Zes regio’s hebben hierin nu het voortouw genomen en de eerste resultaten lijken veelbelovend. Het gaat om JijWij uit Helmond; Qocon uit Bergen op Zoom; Geboortezorg Midden  Kennemerland uit Beverwijk; Zuid aan Zee uit Dirksland; Geboortehart in Hoorn en Annature geboortezorg uit Breda.

Advertentie

Betere afstemming en intensievere samenwerking

In elke regio zijn de zorgpartners opgegaan in een nieuwe geboortezorgorganisatie. Door de zorg per regio centraal te organiseren, ontstaat een betere afstemming en een intensievere samenwerking. Hierdoor groeit ook het onderlinge vertrouwen binnen de geboortezorgorganisaties. Vertrouwen en heldere kaders geven zorgprofessionals vervolgens meer vrijheid in hun handelen. Dit maakt het gemakkelijker om maatwerk te bieden aan cliënten die daarom vragen en het werk voor de zorgverleners wordt hierdoor nog leuker.

Bij Annature in Breda betekent dit dat aanstaande ouders en hun baby zorg dichtbij huis krijgen waar het kan en goed begeleid in het ziekenhuis waar dat moet. Kleinschalig georganiseerd zodat de zwangere en haar partner altijd een vertrouwd team om zich heen heeft in deze belangrijke levensfase. Partners van Annature werken daarnaast in hetzelfde patiëntendossier en de zwangere vrouw en haar partner hebben zoveel als mogelijk vrijheid in de keuze voor een behandelaar en behandeling.

Geboortezorgpraktijken

De komende periode wordt er in Breda hard gewerkt aan het inrichten van Geboortezorgpraktijken. Dit houdt in dat elke verloskundigepraktijk een vast kraamzorgteam kent. Dat heeft als groot voordeel dat de cliënt vaste aanspreekpunten heeft gedurende de gehele zwangerschap, bevalling én kraamzorg. Om te beoordelen of alle ingezette veranderingen ook aantoonbaar bijdragen aan betere zorg, krijgt ook wetenschappelijk onderzoek volop de aandacht.

Bronnen: amphia.nl / kennisnetgeboortezorg.nl / bndestem.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan