Meer samenhang in de groep bevordert een positieve en levendige sfeer in de kinderopvang en zorgt voor meer samenhang. Het stimuleren van contacten tussen kinderen in de groep verdient daarom meer aandacht van pedagogisch medewerkers. Hun aandacht is nu vooral gericht op individuele kinderen.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Groepsfunctioneren in kinderdagverblijven: er valt nog veel te winnen’  van Mireille Aarts aan de Radboud Universiteit. Aarts wijst erop dat in de kinderopvang een kind voor het eerst onderdeel is van een groep leeftijdsgenootjes. De ervaringen in deze groep zijn mede afhankelijk van het groepsfunctioneren: de sfeer en de samenhang in de kinderdagverblijfgroep.

Meer samenhang
De samenhang komt onder meer tot uiting in de belangstelling van de kinderen voor elkaar en in hoe vaak ze met elkaar spelen. In kleinere groepen, in groepen met oudere kinderen en in groepen waar de kinderen al langer komen, is meer samenhang en heerst een meer positieve en levendige sfeer. Het groepsfunctioneren blijkt niet samen te hangen met het aantal dagen in de week dat kinderen samen in de groep zijn.

Bevorderen contacten
Pedagogisch medewerkers kunnen het groepsfunctioneren ondersteunen door bijvoorbeeld contacten tussen kinderen te bevorderen, door zowel de interactie van de pedagogisch medewerkers met de kinderen als via een goed ingerichte groepsruimte. De meeste pedagogisch medewerkers richten zich vooral op individuele kinderen en hebben minder oog voor contacten tussen kinderen in de groep. Wat dit laatste betreft valt er nog veel te winnen.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan