Het programma Nu Niet Zwanger krijgt landelijk een vervolg. Door het voeren van een eerlijk gesprek met kwetsbare ouders over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, wordt veel leed voorkomen. Uithuisplaatsing van hele jonge kinderen en inzet van jeugdzorg zijn hiermee van de baan.

Nu Niet Zwanger is een concreet programma van GGD GHOR Nederland en Rutgers dat zich specifiek richt op het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare ouders met bijvoorbeeld psychische problemen of een verslaving. De succesvolle aanpak is in 2014 in Tilburg gestart op initiatief van verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam. Na Tilburg volde Rotterdam en Nijmegen.

25 programma’s in 25 regio’s

Als voormalig wethouder van Rotterdam kent minister De Jonge het programma door en door. Vanuit zijn nieuwe functie heeft de Jonge besloten het programma van regionaal uit te breiden naar een landelijk niveau. Deze zomer zijn er zes regio’s gestart met de ondersteuning vanuit GGD GHOR Nederland en er hebben zich al veel gemeenten en regio’s gemeld. De bedoeling is dat er de komende drie jaar 25 programma’s in 25 regio’s Nu Niet Zwanger gaat draaien.

AdvertentieVroeg-congres artikel

Ondersteuning van professionals

Nu Niet Zwanger is een samenwerking van GGD GHOR Nederland en Rutgers. GGD GHOR Nederland heeft als taak om zoveel mogelijk regio’s en gemeenten te bereiken. Rutgers ontwikkelt in samenwerking met professionals en GGD GHOR Nederland de ondersteunende materialen zoals  scholing en e-learning en een methodiekbeschrijving voor professionals. Deelnemen aan of informatie over het programma staat op www.nunietzwanger.nl.

Kansrijke Start

Nu Niet Zwanger maakt deel uit van het programma Kansrijke Start van het ministerie van VWS.  Het programma richt onder andere op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt.

Bron: ggdghor.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeglezing - artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan