Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals die nu al geldt voor de kinderopvang. Dankzij de extra kwaliteitseisen komt er meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen.

De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Voor allebei gaan nu dezelfde, strengere kwaliteitseisen gelden. Daarmee maakt het voor peuters niet meer uit waar ze naartoe gaan. De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd vóór twee wetsvoorstellen van minister Lodewijk Asscher (SZW): het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetten is dat in de toekomst iedereen terecht kan bij kwalitatief hoogstaande kinderopvang en peuterspeelzalen.

Veranderingen
Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed Nederlands spreken. Er komen minimale taaleisen. De kinderopvangmedewerkers krijgen ook coaching tijdens het werk. De opvang van baby’s wordt beter. Leidsters krijgen meer tijd en aandacht per baby, omdat zij straks voor minder baby’s hoeven te zorgen dan nu. “Het moet niet uitmaken of je ouders arm of rijk zijn”, aldus minister Lodewijk Asscher.  “Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te kunnen spelen en daarbij ook spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar ook een goede start op de basisschool.’’

Met de gemeenten is eerder al afgesproken dat ook peuters van niet-werkende ouders naar de opvang moeten kunnen. Zo maakt het niet uit of ouders nu werken of niet en krijgen alle peuters evenveel kans op een zo goed mogelijke start van hun leven.

Breed draagvlak
De nieuwe Kinderopvang-wetten kunnen rekenen op een breed draagvlak. De Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (de vroegere MO-groep) en BMK, ouderorganisatie Boink, de FNV, het CNV en de VNG staan achter de plannen. Beide wetsvoorstellen treden, als de Eerste Kamer binnenkort ook instemt, op 1 januari 2018 in werking.

Groei
Er maken op dit moment zo’n 680.000 kinderen gebruik van opvang. Het afgelopen jaar zijn er ruim 500 opvanglocaties bijgekomen in de dagopvang en ruim 200 in de buitenschoolse opvang. Moeders met jonge kinderen zijn de afgelopen jaren meer uren gaan werken en werken inmiddels meer dan vrouwen gemiddeld.

Financiering
Deze kabinetsperiode is er flink geïnvesteerd in kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang. In 2014 en in 2016 is en ook dit jaar wordt er door het kabinet extra geld uitgetrokken voor meer kinderopvangtoeslag. Daarbij ligt de nadruk op de lage en middeninkomens. Daarbovenop stelt het kabinet 60 miljoen ter beschikking aan gemeenten, zodat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen.

Congres ‘Tijdig signaleren in de Kinderopvang’
Peuters en kleuters worden van binnenuit gedreven om de wereld waarin ze leven te begrijpen. Hun brein is volop in ontwikkeling en daardoor heel beïnvloedbaar. Dit is ook de periode waarin zij voor het eerst intensief door anderen dan hun ouders worden begeleid. De peuter- en kleutertijd is dan ook hét moment om in een vroeg stadium mogelijke tekorten of dreigende achterstanden in de motorische, cognitieve of emotionele ontwikkeling te signaleren. Om het belang en de mogelijkheden hiertoe te belichten, vindt op 11 mei het congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’ plaats. Lees verder >

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan