Begeleiding door zorgverleners is cruciaal voor het welslagen van borstvoeding. Voor de Landelijke Borstvoedingsraad en het Nationaal Platform Borstvoeding  reden om de krachten te bundelen: voortaan gaan zij gezamenlijk verder als Landelijke Borstvoedingsraad.

De nieuwe Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) wil bewerkstelligen dat alle instellingen die ouder- en kindzorg bieden kwalitatief goede, toetsbare zorg rond borstvoeding verlenen. Zo dragen zij bij aan een betere gezondheidsuitkomst voor jonge kinderen en hun moeders in Nederland.

Aanleiding

Te weinig kinderen en moeders in Nederland profiteren van borstvoeding en de gezondheidswinst die het oplevert. In Nederland begint ruim 75% van de moeders met borstvoeding. Binnen één maand loopt dit percentage terug naar 46%. Pijn, onzekerheid en problemen met de aanlegtechniek worden genoemd als belangrijke redenen voor het stoppen met het geven van borstvoeding. Borstvoeding is natuurlijk, maar moeder en kind moeten het wel leren.

Hoofdtaken

De Landelijke Borstvoedingsraad richt zich op de gehele keten van instellingen die borstvoedingszorg leveren, van verloskundigen tot de Jeugdgezondheidszorg. Hierbij ligt de focus vooral op het niveau van bestuur en beleid. De drie hoofdtaken zijn:

  1. Pleitbezorging van het BFHI-programmaen onderliggende vuistregels en stappen voor de Jeugdgezondheidszorg, zodat deze op de agenda van relevante partijen en stakeholders komen
  2. Entameren van het debat over de toepassing en naleving van de internationale WHO Code in Nederland
  3. Bevorderen van de implementatie van het BFHI-programma en stimuleren van het behalen van het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding door zorginstellingen

Activiteiten

De LBR legt zich het komende jaar onder andere toe op:

  • De ontwikkeling van een flow chart met aanbevelingen voor de toepassing van de WHO Codein de praktijk
  • Het starten van een inventarisatie van de WHO Code versus Warenwetregeling Zuigelingenvoeding
  • De inventarisatie van belemmerende en bevorderende factoren voor het behalen van certificering per sector

Website

Kijk voor meer informatie op www.borstvoedingsraad.nl

Toelichting

Het voormalig Nationaal Platform Borstvoeding werd in 2002 opgericht met de focus op afstemming en samenwerking in het werkveld. In 2012 werd de Landelijke Borstvoedingsraad in het leven geroepen die op bestuurlijk beleidsmatig niveau het belang van borstvoeding en kwaliteit van zorg agendeert. Vanaf nu zetten zij zich gezamenlijk als Landelijke Borstvoedingsraad in voor een samenleving waarin het geven van borstvoeding gewoon is.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan