Ouderbegeleiding tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren van een kind krijgt niet de aandacht die het verdient. Dit tot grote spijt van dr. Elma Hilbrink. “Wetenschappelijk onderzoek biedt een schat aan informatie op het gebied van de prille hechting. Helaas krijgt dit in de praktijk veel te weinig aandacht. Jammer, want juist tijdens de 1001 kritieke dagen valt voor ouder en kind een wereld te winnen.”

Preventie op het gebied van ouder-kindcontact tijdens de zwangerschap en in de eerste maanden na de geboorte verdient veel meer aandacht, benadrukt Elma Hilbrink van Baby-linq. De voordelen spreken volgens haar boekdelen. “Onderzoek laat zien dat ouders die beter voorbereid zijn op het ouderschap minder depressief en angstig zijn, meer partnersteun ervaren en sensitiever zijn in het contact met hun baby. Ook blijken reële prenatale verwachtingen over de postnatale periode bij te dragen aan de mate van tevredenheid over de relatie met de partner, het gevoel van competentie als ouder en een soepele aanpassing aan de eisen van het ouderschap. Dat alles draagt uiteindelijk in positieve zin bij aan de ontwikkeling en het functioneren van het kind.”

Positieve hechtingsrelatie

Elma wijst in dit verband ook op recent wetenschappelijk onderzoek van Evi de Cock. “Haar onderzoek toonde aan dat wanneer ouders een sterke band voelen met hun kind tijdens de zwangerschap, dit voorspellend is voor een positieve hechtingsrelatie na de geboorte. Plus dat die positieve invloed er nog steeds is tijdens de peuterleeftijd. De peuters van ouders die zich tijdens de zwangerschap goed voorbereiden en positief praten over de baby in de buik hebben minder moeite met het reguleren van emoties en gedrag dan de peuters van ouders met minder sterke positieve gevoelens tijdens de zwangerschap. Daar komt bij dat ouders met reële verwachtingen over het gedrag van jonge kinderen relatief weinig geneigd blijken tot kindermishandeling.”

Vertaalslag hapert

Elma Hilbrink
Elma Hilbrink: “Ik wil ervoor pleiten dat professionals die werken met baby’s en hun ouders zich meer verdiepen in de eerste 1000 dagen”

Stichting Babywerk, waarvan Elma bestuurslid en coördinator trainingen is, spant zich in om wetenschappelijke kennis over de prille hechtingsrelatie tussen ouder en kind te vertalen naar de praktijk. Bijzonder nuttig, geeft ze aan, want de bevindingen komen vaak niet veel verder dan de kolommen van wetenschappelijke tijdschriften. “Deze zijn moeilijk bereikbaar voor niet-wetenschappers aangezien ze niet vrij verkrijgbaar zijn. Je moet betalen om een artikel te kunnen inzien. Daarnaast zijn ze bijna altijd in het Engels geschreven met veel vaktaal, waardoor de artikelen voor niet-wetenschappers moeilijk leesbaar zijn. Gevolg is dat nieuwe kennis maar mondjesmaat wordt vertaald naar de praktijk. Erg jammer.”

Kennis toegankelijk maken

Zij pleit ervoor om veel meer aandacht te schenken aan het voor zorgprofessionals in het veld toegankelijk maken van nieuwe inzichten. “Allereerst ligt hier een verantwoordelijkheid voor wetenschappers zelf vind ik. Daarnaast wil ik ervoor pleiten dat de professionals die werken met baby’s en hun ouders zich meer verdiepen in de eerste 1000 dagen. Denk aan het volgen van bijscholing op het gebied van de vroege ouder-kindontwikkeling. Aandacht voor deze kennis in de opleidingen van professionals zou ook helpen. Vervolgens gaat het er om deze kennis effectief te benutten in de communicatie met baby’s en hun ouders.”

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan