Kinderopvang spil in signaleren misbruik en mishandeling

0
2405
twee kinderen

Veel jonge kinderen hebben te maken met misbruik en mishandeling. Tijdig melden is van groot belang. “Juist hierin vervult de kinderopvang een belangrijke signaleringsrol”, benadrukt Jolanda van Manen. “Er zijn immers maar weinig andere plekken waar één persoon kinderen van 0 tot 4 jaar zo vaak en zo regelmatig ziet.”

Het signaleren van misbruik en mishandeling bij zeer jonge kinderen is een actueel thema, ook in de kinderopvang. De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ vervult hierin een sleutelrol, maar wordt nog onvoldoende benut. “De code is voor de pedagogische medewerkers een uitstekend hulpmiddel bij dit moeilijke onderwerp, maar is regelmatig aanleiding tot vragen of misverstanden”, ervaart NJi-medewerker Jolanda van Manen. “Daardoor worden kansen op vroegsignalering gemist. Nog te vaak worden signalen of vermoedens niet of pas heel laat gemeld bij Veilig Thuis.”

Onderwerp leeft

Toch is het beslist niet zo dat het onderwerp niet op het netvlies staat van de kinderopvang, integendeel. Van Manen merkt een toenemende belangstelling voor het signaleren van kindermishandeling. “Wel is men vaak nog zoekende. De een tobt met de manier waarop je een niet-pluisgevoel het beste kunt oppakken, de ander worstelt met het inrichten van de samenwerking met Veilig Thuis.” Van Manen heeft daar begrip voor. “Het liefst zou je willen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de meldcode, maar dit is niet hun prioriteit. De pedagogisch medewerkers zijn er immers voor de dagelijkse opvang van kinderen.”

Toepassen meldcode in kinderopvang
Jolanda van Manen: “Meldcode wordt binnen kinderopvang nog onvoldoende benut”

Wel adviseert zij ervoor te zorgen dat er in ieder geval iemand in de organisatie aanwezig is die de stappen van de meldcode goed kent en die weet hoe te handelen. Ook het kunnen voeren van gesprekken met ouders verdient aandacht. “Het is voor pedagogisch medewerkers natuurlijk heel lastig en eng om een vermoeden van misbruik of mishandeling aan te kaarten met ouders. Dat vergt echt specifieke vaardigheden.” Zij raadt in ieder geval aan de zorgen om een kind altijd te delen met een collega. “Dat is ook het advies van Veilig Thuis.”

Aanscherping Meldcode

Het onderwerp is extra actueel vanwege de aanscherping van de Meldcode per 1 januari 2019. “Dit betekent dat vanaf volgend jaar zorgen over een kind altijd gemeld moeten worden. Dat gebeurt nu nog niet en juist altijd melden is nodig om de hulp efficiënter te maken. Je hoort vaak van pedagogisch medewerkers of andere medewerkers binnen de kinderopvang, dat ze overspoeld worden met cursussen over de Meldcode. Dat kan vast slimmer en efficiënter, maar het onderwerp verdient wel continue aandacht.”

Congres Passende Kinderopvang

Op het congres Passende Kinderopvang op 24 mei geeft Van Manen, samen met haar collega Klaas Kooijman, een workshop over dit onderwerp. “Wij gaan deze gelegenheid in ieder geval aangrijpen om iets te vertellen over de aanscherping van de meldcode.  Verder willen we het graag hebben over knelpunten in het delen van zorgen rondom dit thema, met aandacht voor de ervaringen van de aanwezigen. Ook geven we uitleg over verschillende praktische tools die zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld voor moeilijke gespreksvoering met ouders. Dergelijke ondersteunende tools zijn hartstikke belangrijk voor de medewerkers.”

Alle informatie over Congres Passende Kinderopvang op 24-05-2018 >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here