“Vroegsignalering is onlosmakelijk verbonden met het werk van professionals in de kinderopvang”, geeft NCJ-directeur Igor Ivakic aan. “Veel ouders lopen vaak te lang met het gevoel rond dat er iets aan de hand is zonder verder te komen. Veel puzzelstukjes vallen op hun plek, maar een aantal ontbreekt om het plaatje helder te krijgen.”

Juist in het op weg helpen van ouders met vragen over de lichamelijke of psychische gezondheid van hun kind ziet de directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid een taak voor de kinderopvang. “Bij het halen en brengen hebben pedagogische medewerkers direct contact met de ouders, terwijl ze de kinderen veel en lang zien. Zij zijn dus bij uitstek in de gelegenheid om signalen van ouders op te vangen en tegelijkertijd met eigen ogen waar te nemen hoe een kind functioneert. Dat biedt allerlei kansen om dergelijke puzzelkinderen eerder in beeld te krijgen en adequate hulp te bieden.”

Preventieagenda
Sowieso vindt hij dat er veel meer aandacht nodig is voor ouders. “Niet voor niets is ouderschap naast hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl één van de vier pijlers van de JGZ-preventieagenda. Vanuit deze agenda zoeken we verbinding met maatschappelijke uitdagingen zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, juist door te laten zien dat je met preventie en vroegsignalering dergelijke problemen beter beheersbaar kan maken.”

Verbazingwekkend
Ouderschap is zo essentieel dat Ivakic op dit punt pleit voor een mindshift binnen de jeugdgezondheidszorg. “Vader of moeder worden is één van de meest ingrijpende dingen in het leven, maar aan de voorbereiding hierop wordt maar weinig aandacht besteed. Het lijkt alsof het vanzelfsprekend is. Ten onrechte. Er is immers geen handleiding voor hoe je een goede moeder of vader kunt worden, terwijl ouders dag in dag uit lesgeven op misschien wel de moeilijkste school ter wereld. Verbazingwekkend.”

Individualisering
Wat volgens hem meespeelt, is dat sociale netwerken de afgelopen decennia sterk zijn veranderd. “Voorheen werden kennis en vaardigheden over opvoeden van generatie op generatie doorgegeven. Dat gebeurt nu heel versnipperd. Onze geïndividualiseerde en gefragmenteerde samenleving nodigt uit om vooral je eigen weg te vinden. Dat maakt ouders onzeker. Zij hebben in mijn ogen behoefte aan onafhankelijke professionals die hen in hun kracht zetten. In het verlengde hiervan moeten we zorgen voor een goed vindbaar en betrouwbaar informatieaanbod om ouders te ondersteunen.”

Bondgenootschap
“Mijn hoofdboodschap is hoe we ervoor kunnen zorgen dat we tot een stevig bondgenootschap kunnen komen in onze zorg voor het jonge kind. Er wordt nu veel te veel vanuit eilandjes gewerkt. We zitten min of meer gevangen in merken en sectorbelangen. Als we kinderen alle kansen willen bieden op een gezonde en veilige ontwikkeling, dan moeten we veel intensiever gaan samenwerken en elkaars sterke punten benutten om de kinderen een goede toekomst te bieden. Daar hebben de kinderen belang bij en dat willen ouders heel graag. De gezamenlijke missie van opvang en jeugdgezondheidszorg is immers kinderen alle kansen te bieden op een veilige en gezonde ontwikkeling.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan