Om kindermishandeling en seksueel misbruik tegen te gaan, komen er regionale taskforces.  Op initiatief van de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx start de regio Hart van Brabant binnenkort als eerste met een dergelijke taskforce. Hendricks wijst erop dat alleen al in deze regio drieduizend kinderen per jaar te maken krijgen met mishandeling of huiselijk geweld. “Dat zijn meer dan 33 touringcarbussen vol kinderen.”

Dat meldt zorgwelzijn.nl. Wethouder Hendrickx was zij één van de leden van de Wethouders Koplopersgroep van de landelijke Tasforce Kindermishandeling en seksueel misbruik. Deze groep adviseerde om regionale taskforces op te zetten om het aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen. Op initiatief van Hendrickx start de regio Hart van Brabant als eerste met een regionale taskforce. Hendrickx: “Elke keer weer hoor ik van kinderen die zelf met mishandeling of huiselijk geweld te maken hebben gehad dat het belangrijk is dat er meer aandacht komt voor het onderwerp, dat mensen er sneller en makkelijker over gaan praten en dat er eerder gemeld wordt. Dat hopen we te bereiken met de taskforce.”

Drie elementen

Volgens de wethouder zijn er drie elementen van belang om kindermishandeling en huiselijk geweld terug te dringen. Ten eerste moeten partners die samenwerken rond dit thema elkaar goed kennen, elkaar weten te vinden en met elkaar en van elkaar leren. Het tweede element is dat alle professionals zich goed ondersteund moeten voelen bij vermoedens van kindermishandeling. Denk aan hulp bij het voeren van het goede gesprek of bij het doen van een melding bij Veilig Thuis. Tot slot moet er meer bewustwording gecreëerd worden rond het thema. “Vanuit de taskforce willen we kindermishandeling en huiselijk geweld ook in het dagelijks leven en op de werkvloer een thema laten zijn. Bijvoorbeeld door awareness te creëren bij directies en bedrijven. Wat doe je als je onderbuik je een vermoeden van kindermishandeling influistert: met wie spreek je erover en waar meld je dit?”

Honderd ambassadeurs

Om meer bewustwording te creëren, niet alleen in een werkomgeving, maar bijvoorbeeld ook op het sportveld en op straat, werft de taskforce honderd ambassadeurs. Dit kunnen professionals uit het sociaal domein zijn, maar ook bijvoorbeeld leraren en ervaringsdeskundigen. Hendrickx: “Deze ambassadeurs moeten het thema op elk moment van de dag op elke plek onder de aandacht kunnen brengen. Op die manier wordt het een onderwerp dat niet alleen iets van de politie of de docent is, maar van iedereen.”

Handelingsverlegenheid terugdringen

Kijkend naar de rol van professionals, wil Hendrickx vooral de handelingsverlegenheid terugdringen. “Ik wil dat alle professionals zich vrij en gesteund voelen om, bijvoorbeeld via de Meldcode, stappen te zetten om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan. Dat we met elkaar de handelingsverlegenheid kunnen doorbreken. Natuurlijk mag een professional wel handelingsverlegenheid voelen, maar het mag hem uiteindelijk niet belemmeren om actie te ondernemen.”

Rol taskforce

De regionale taskforce is nu bezig met alle voorbereidingen, zoals het werven van ambassadeurs, het schrijven van een actieplan en het formeren van werkgroepen. Deze maand vindt de officiële kick-off van de regionale Taskforce plaats. In november, tijdens de week van de Kindermishandeling (20 tot en met 25 november), wordt het plan gepresenteerd.

De komende jaren gaat de taskforce zich dan inzetten om kindermishandeling en huiselijk geweld terug te dringen. Hendrickx: “In eerste instantie hoop ik dat we bereiken dat het aantal meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld omhoog gaat. Dat klinkt misschien raar, maar we weten dat er nu vaak niet gemeld wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk ons doel dat het cijfer weer naar beneden gaat. Ik vrees dat het onhaalbaar is om terug te gaan naar nul meldingen, maar nu is het zo dat één op de zes volwassenen weleens kindermishandeling heeft gezien, maar er niets mee heeft gedaan. Dat cijfer moet naar nul. Ik wil dat iedereen verantwoordelijkheid voelt en neemt. Wegkijken is geen optie.”

Lees ook:
Professionals moeten accepteren dat misbruik bestaat
Lezing over mishandeling en misbruik van baby’s en jonge kinderen

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan