Kinderen met autisme kampen beduidend vaker met een voedsel-, luchtweg of huidallergie dan andere kinderen. Vooral voedselallergie komt in deze doelgroep opmerkelijk vaak voor, zo stelt een grootschalig – niet onomstreden – Amerikaans onderzoek. 

Het onderzoek van de Amerikaanse University van Iowa, waarover autisme.nl bericht, is opvallend grootschalig. Het onderzoek, dat onlangs in JAMA Network Open is verschenen, vond plaats onder bijna 200.000 Amerikaanse kinderen van 3 tot en met 17 jaar oud die tussen 1997 en 2016 deelnamen aan de US National Health Interview Survey.

Van alle kinderen met een officiële autisme-diagnose (0,95% van het totaal, 1868 kinderen) had (ruim) 11 procent last van een voedselallergie – bij de overige kinderen was dat (ruim) 4 procent. Huidallergie kwam 50 procent vaker voor bij kinderen met autisme en luchtwegaandoeningen 28 procent vaker.

Verklaring

Over hoe de relatie er precies uit ziet – oorzaak en gevolg – tasten de onderzoekers echter in het duister. Zij vermoeden een ‘gemeenschappelijke basis’ tussen autisme en allergieën, mogelijk een slecht functionerend immuunsysteem. ‘Het is mogelijk dat deze immunologische verstoring vroeg in het leven begint en op dat moment zowel de hersenontwikkeling als het sociale functioneren beïnvloedt en zo leidt tot de ontwikkeling van een autismespectrumstoornis’, aldus de onderzoekers. De wetenschappers vermoeden ook een verband met de bij kinderen met autisme veelvoorkomende darmproblemen. Mogelijk, zo stellen zij, leidt een voedselallergie tot een verandering in de darmflora die vervolgens zorgt voor een verhoogde activiteit van het immuunsysteem.

Niet bewezen

De link die de onderzoekers leggen tussen een verstoord immuunsysteem en het ontstaan van autisme is omstreden en niet bewezen. Critici zeggen dat ouders van kinderen met autisme wellicht eerder geneigd waren om de allergie-problemen bij de onderzoekers te melden dan ouders van de overige kinderen. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met de ouders.

De aanleiding voor het onderzoek vormt de stijging van zowel het aantal kinderen met een autisme-diagnose als de toename van het aantal kinderen met allergieën. In de wetenschap bestaat inmiddels consensus over de belangrijkste reden van de toename van het aantal diagnoses: meer kennis en betere herkenning van autisme bij mensen met een normale tot hoge intelligentie.

Association of Food Allergy and Other Allergic Conditions With Autism Spectrum Disorder in Children >>

Bron: autisme.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan