Kinderen met autisme door spel leren communiceren

0
1370

Je autistische kind (meer) leren communiceren door samen te spelen. Dát is het uitgangspunt van het boek ‘Speel, leer en communiceer’. De auteur, Ariane Flesseman, is er zeer goed in geslaagd om de ABA-aanpak op een heldere wijze uit te leggen. De afkorting staat voor: Applied Behavior Analysis. Ouders kunnen hierdoor stap voor stap de communicatieve ontwikkeling van hun eigen kind stimuleren.

Recensie: ‘Speel, leer & communiceer’ door Sylvia v/d Salm

In het boek wordt in de eerste hoofdstukken uitgelegd hoe de aanpak ‘Speel, leer en communiceer’ werkt. Aansluiten bij de motivatie van het kind tijdens spel is het uitgangspunt. Het boek zoomt vervolgens in op het kind leren vragen om wat hij/zij wil. Het is een goede keuze om met deze communicatievaardigheid te starten, omdat kinderen met autisme dit in de praktijk vaak lastig vinden. Veel kinderen kunnen alleen negatief gedrag inzetten om aan te geven wat ze willen. Deze negatieve manier omzetten in een positieve manier is een goede eerste stap.

Ieder kind met autisme is anders. Flesseman houdt hier in haar boek rekening mee door uitgebreid aandacht te besteden aan specifieke situaties, zoals kinderen die nog helemaal niet praten of kinderen die met één woord om alles vragen. Hoewel het bepalen van het doelgedrag voor het eigen kind voor ouders best lastig zal zijn, helpt het boek goed om positief, objectief en concreet doelgedrag te formuleren. Het boek bereidt ouders met vele tips voor op wat ze kunnen verwachten als ze eenmaal tijdens spel de communicatie gaan stimuleren.

Positieve houding

Voordat ouders aan de slag gaan met hun kind, besteedt het boek aandacht aan hun eigen houding. Dit is een onmisbaar hoofdstuk, omdat de houding van ouders stimulerend of juist belemmerend kan werken. Het hoofdstuk geeft goede tips. Daarnaast wordt door heel het boek mooi stilgestaan bij wat ouders zelf kunnen voelen als ze eenmaal met hun kind aan de slag zijn gegaan. Ouders zullen zich hierdoor aangesproken en begrepen voelen. De prettige manier waarop herkenbare angsten worden benoemd, zal onzekere ouders zeker stimuleren om door te gaan.

Vertaalslag naar de praktijk

Nathan, Lyna, Jason zijn drie kinderen met autisme die in het begin van het boek geïntroduceerd worden. Deze kinderen functioneren alle drie op een ander niveau. De kinderen komen in ieder hoofdstuk terug en verduidelijken de theorie. Veel ouders zullen hun eigen kind herkennen in deze voorbeeldkinderen en daardoor de theorie gemakkelijker vertalen naar de eigen praktijk.

Absolute aanrader voor een breed publiek

Het boek is geschreven voor ouders, maar zeker ook een absolute aanrader voor professionals. Voor iedereen die zich wil verdiepen in de ABA-aanpak is dit boek een zeer goede start. Onder meer gedragsdeskundigen, spelbegeleiders en logopedisten kunnen de aanpak gebruiken in hun eigen werk en vervolgens aanraden voor thuis, zodat de communicatie van het kind overal op dezelfde wijze gestimuleerd wordt tijdens spel.

Speel, leer & communiceer, Ariane Flesseman >>

Sylvia v/d Salm is leerkracht en logopedist. Momenteel werkt zij als logopedist in een kinderdagcentrum. Daar behandelt zij logopedische problemen bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand, autisme, cerebrale parese, Downsyndroom, ernstige meervoudige beperking of andere syndromen.

Sylvia heeft veel ervaring met kinderen die niet of nauwelijks spreken en Applied Behavior Analysis (ABA) bij jonge kinderen met autisme.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here