Kinderopvangorganisatie KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut brengen samen de kwaliteit van de pedagogische praktijk in beeld. Het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (NJi/GGD GHOR) en ‘Kwaliteit van leefomgeving’ (NCKO) worden hiervoor geïntegreerd in een overzichtelijke dashboardomgeving.

De dashboardomgeving wordt gevuld door pedagogische stafmedewerkers van KindeRdam en geeft informatie over de pedagogische kwaliteit van handelen op groeps-, locatie-, cluster- en organisatieniveau. Locaties krijgen hiermee grip op de praktijk: welke inzet is succesvol en waar is verbetering nodig? Het levert gerichte input voor scholingsbeleid en coaching.

Zichzelf versterkend kennissysteem

Het dashboard maakt het mogelijk om specifieke ervaringen en adviezen uit te wisselen; deelnemers kunnen elkaars leertraject volgen en worden geattendeerd op nieuwe kennis. Het kennissysteem versterkt zichzelf zo vanuit de praktijk en vice versa. KindeRdam meet de gegevens aan de eigen maatstaf voor kwaliteit en kan zo haar pedagogisch beleid ijken. Tot slot zijn de gegevens startpunt voor dialoog met en verantwoording naar ouders, inspectie en samenwerkingspartners.

Vergroting zelfbeoordelingsvermogen

Samen met de jaarlijkse Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang en de resultaten van het landelijk toezicht kan het dashboard een complementair beeld geven van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Dit vergroot het zelfbeoordelingsvermogen van de sector.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan