Integrale Vroeghulp is volop in ontwikkeling. Dat bleek eens te meer uit een doorlichting van de gang van zaken in Den Haag, Zeeland en Rotterdam. De aanpak kende weliswaar verschillen, maar uit alle praktijkcases bleek zonneklaar dat integrale inzet voor het jong kind resulteert in winst voor later. 

Onlangs werd de partnerraad Integrale Vroeghulp bij Kinderdienstencentrum (KDC) Jip en Janneke in Den Haag verwelkomd voor een werkbezoek. De partnerraad, bestaande uit vertegenwoordigers van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), VNG, VGN, Ieder(in), Lesco, Sociaal Werk Nederland en MEE NL, ging hier in gesprek met vijf coördinatoren Integrale Vroeghulp over de diversiteit tussen regio’s en de succesfactoren en uitdagingen in de praktijk.

KDC Jip en Janneke

De dag begon direct goed met een rondleiding bij het KDC Jip en Janneke. Het KDC is een locatie van Middin voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar met beperkingen. Middin heeft 180 locaties in Nederland en ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Zij zijn een belangrijke partner van Integrale Vroeghulp in de regio Den Haag. De rondleiding gaf een goed beeld van de diversiteit in groepen en kinderen. Er werd uitgelegd dat de kinderen niet worden ingedeeld op leeftijd, maar naar ontwikkelingsniveau en welke begeleiding aan de kinderen wordt geboden.

‘Puzzelen tot het past’

Terug van de rondleiding kwam praktijk en bestuur samen door antwoorden te geven op de vraag: ‘Wat wil jij meegeven als het gaat om Integrale Vroeghulp?’ Ondanks de verschillende accenten is het verhaal eenduidig: Integrale inzet voor het jonge kind is belangrijk en winst voor later. Benadrukt werd het belang om samen met de ouders te blijven puzzelen tot het past. Plus dat Integrale Vroeghulp meer is dan alleen vroegsignaleren en dat samenwerking essentieel is.

Diverse praktijken 

Den Haag
Na de kennismakingsronde is het tijd om de diepte ingegaan. Josien Maulito, coördinator van Integrale Vroeghulp in Den Haag, vertelde over het ‘veldpartijenmodel’, de manier waarop Integrale Vroeghulp in de regio georganiseerd is. In dit model doet de gemeente beroep op veldpartijen in in (para)medische zorg, GGZ en welzijn voor de taken in het sociaal domein, waaronder de Vroeghulptaken. De wens is om onderwijs daarin ook te vertegenwoordigen. Zo is er een regionaal expertiseteam Integrale Vroeghulp en is er specifiek casemanagement vanuit MEE. Eén van de succesfactoren is het vaste aanmeldpunt. Vroegsignalering lijkt over de tijd beter te worden en men kan Integrale Vroeghulp goed vinden in Den Haag. Hierbij komt direct een uitdaging om de hoek kijken: zodra Integrale Vroeghulp adviseert naar andere voorzieningen in de keten, wordt er namelijk tegen veel wachtlijsten aangelopen.

Zeeland
Na Josien vertelde coördinator Ria van Tienhoven over Integrale Vroeghulp in Zeeland. Hoewel er veel overlap te zien is in de organisatie, heeft in Zeeland de GGD de coördinatie in de provincie overgenomen van MEE. De lijntjes met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn hierdoor een stuk korter. De kinderartsen spelen in Zeeland ook een grote rol en zitten in het expertiseteam. Jammer is dat de de casemanagers/trajectbegeleiders niet meer onder dezelfde organisatie werken, dus dat deze lijnen weer langer zijn geworden. Deze samenwerking wordt wel gemist.

Rotterdam
Tenslotte vertelde Susan Schardijn, coördinator expertiseteam bij de gemeente Rotterdam, over hun ‘geïntegreerde model’. In dit model heeft de gemeente de integrale en multidisciplinaire werkwijze van Integrale Vroeghulp ingebed in de gemeentelijke basisteams/wijkteams. In Rotterdam zijn dit 43 wijkteams met diverse specialismen en caseload. Binnen dit team zitten ‘aandachtsfunctionarissen Integrale Vroeghulp’. Zij schatten in of er multidisciplinair advies nodig is en kunnen een oproep doen aan een specialistisch expertteam. Uitdaging bij deze constructie is dat er niet één aanmeldpunt is en ouders soms een hoge drempel ervaren om bij de gemeente terecht te komen. Daarnaast is de caseload Integrale Vroeghulp onderdeel van de reguliere caseload van de wijkteams.

Inzet op werkzame elementen

Terwijl de drie coördinatoren vertelden over hun eigen regio, vulden de overige coördinatoren volop aan. Zo is er gediscussieerd over de ouderbetrokkenheid en het blijven betrekken van je partners voor onder meer het multidisciplinair overleg. Door het verder discussiëren over de verschillen tussen de regio’s, de succesfactoren en de uitdagingen worden de werkzame elementen van Integrale Vroeghulp steeds beter zichtbaar. Het is van groot belang dat de partnerraad deze belangrijkste elementen onder de aandacht brengt bij gemeenten. De dag was geslaagd: praktijk en bestuur zijn weer een stap dichter naar elkaar gekomen!  

Contact en meer informatie
Neem voor vragen over (de organisatie van) Integrale Vroeghulp contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl.

Bekijk ook

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan