Dankzij het ZonMw-programma ´Zwangerschap en geboorte´ is de afgelopen jaren de samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg verbeterd. Dit uit zich niet alleen in betere zorg voor kwetsbare zwangeren, met meer oog voor preventie, maar ook in een verbeterde organisatie.  Een e-magazine brengt de resultaten in beeld.

Samenwerking is de rode draad van het programma ‘Zwangerschap en geboorte’. Hiervoor zijn de afgelopen 4 jaar negen multidisciplinaire consortia gevormd. De consortia vormen gezamenlijk het Kennisnetwerk Geboortezorg. Gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden en andere beroepsgroepen werken binnen een regio samen aan onderzoek en projecten die bijdragen aan een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind. In totaal zijn er 48 projecten uitgevoerd (Download het projectoverzicht). Dit heeft een impuls gegeven aan de samenwerking in de geboortezorg en op deze manier een bijdrage geleverd aan de gezondheid van moeder en kind.

Multidisciplinaire overdracht

De communicatie tussen verloskundigen, gynaecologen en andere professionals in de geboortezorg tijdens overdrachtsmomenten kan beter. Soms begrijpen professionals elkaar niet, hebben zij verschillende verwachtingen of ontbreekt de tijd voor een goede overdracht. Om de overdracht van zorg soepeler te laten verlopen zijn er multidisciplinaire teamtrainingen ontwikkeld die met behulp van gestructureerde informatieoverdracht kunnen bijdragen aan veilige zorg. In het e-magazine zijn enkele projecten op dit gebied uitgelicht.

Preventie

Meerdere projecten binnen het programma richten zich op preventie. Vrouwen kunnen veel problemen voorkomen door gezond te beginnen aan hun zwangerschap. Maar ook tijdens de zwangerschap blijven professionals de gezondheid van zwangere vrouwen bevorderen. Speciale aandacht hebben ze voor het bereiken van kwetsbare zwangeren. Verder is risicoselectie en het voorkomen van complicaties van belang.

Kwetsbare zwangeren

Een groep die extra aandacht kreeg binnen het programma Zwangerschap en geboorte waren kwetsbare zwangeren. Deze groep heeft een verhoogde kans op perinatale sterfte. Verschillende consortia hebben projecten uitgezet om kwetsbare zwangeren tijdig op te sporen en betere zorg te bieden.

E-magazine ‘Samen voor betere geboortezorg’

Het e-magazine ‘Samen voor betere geboortezorg’  biedt een mooi overzicht van de multidisciplinaire projecten die binnen de 9 consortia zijn uitgevoerd. Allemaal dragen ze bij aan een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind. Het magazine bevat 12 artikelen over de resultaten van het programma. Ontdek wat de succesfactoren zijn van samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg. Lees hoe professionals de zorg voor kwetsbare zwangeren verbeteren. Bekijk wat essentieel is in de overdracht van zorg voor zwangeren en professionals.

Bekijk het e-magazine Samen voor betere geboortezorg: www.zonmw.nl/zgresultaten

Babycongres 2018: van wetenschap naar praktijk

De vierde editie van het jaarlijkse Congres Vroegsignalering bij baby’s vindt plaats op 28 november 2018 in Eindhoven. Het congres staat dit jaar voor een groot deel in het teken van het vertalen van wetenschap naar de praktijk. Lees verder >

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan