De eerste symptomen van autisme zijn meestal al in de eerste levensjaren zichtbaar. Toch wordt de diagnose doorgaans pas jaren later gesteld. Een nieuwe richtlijn helpt de symptomen eerder in kaart te brengen.

Ruim 1 procent van alle Nederlanders heeft een vorm van autisme. De nieuwe richtlijn Autismespectrumstoornissen voor de jeugdgezondheidszorg helpt de symptomen eerder in kaart te brengen, meldt mijngezondheidsgids.nl. De eerste wetenschappelijk aangetoonde alarmsignalen zijn inmiddels verwerkt in het Van Wiechenonderzoek waarmee consultatiebureaus de ontwikkeling van alle in Nederland geboren baby’s en peuters volgen. Het is de bedoeling dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die dit onderzoek afnemen opgeleid worden om al in een vroeg ontwikkelingsstadium gedrags- en ontwikkelingskenmerken te signaleren die mogelijkerwijs kunnen duiden op een stoornis in het autismespectrum.

Ouders ondersteunen
De nieuwe richtlijn is een toeleiding tot diagnostiek en heeft niet als doel een snelle diagnose autisme te stellen. Het gaat primair om het signaleren van een afwijkende ontwikkeling “Het tijdig signaleren van een ontwikkelingsachterstand of -afwijking die mogelijk kan wijzen op autisme is vooral belangrijk om ouders handgrepen te kunnen bieden om hun kind beter te begrijpen en te begeleiden”, stelt de Leidse hoogleraar orthopedagogiek Ina van Berckelaer-Onnes, medeauteur van de nieuwe richtlijn. “Als je ouders te snel confronteert met de diagnose autisme is hun houding vaak heel afwijzend.” Het is beter om al vóór de eventuele diagnose, die op zeer jonge leeftijd moeilijk te stellen is, informatie te geven hoe hun kind thuis en bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal optimaal kan worden gestimuleerd in de ontwikkeling.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

Tijdig signalen
Specialistische hulp wordt nu in veel gevallen niet of niet direct aangeboden.
Vaak blijkt dat gemeenten in eerste instantie algemene opvoedkundige hulp bieden. Het gevolg daarvan is dat de kinderen geen optimale en soms zelfs de verkeerde begeleiding krijgen. Dat kan volgens Joli Luijckx, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, grote gevolgen hebben. “Kinderen die wel de goede ondersteuning krijgen, ontwikkelen zich beter en kunnen later ook beter en zelfstandiger functioneren in de maatschappij.” Ook voor ouders zijn tijdige signalering van mogelijke problemen en een vroege diagnose van groot belang. Veel ouders geven aan dat zij een hele lange frustrerende weg hebben afgelegd voordat zij de juiste begeleiding kregen. Vaak denken omstanders en soms ook de ouders, dat een kind niet wil, slecht is opgevoed of gewoon onhandelbaar is. “Pas als je weet dat het om autisme gaat, kun je die onterechte kritiek weerleggen en begrip vragen én hopelijk ook krijgen voor je kind.”

Richtlijn Autismespectrumstoornissen voor de jeugdgezondheidszorg

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeglezing - artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan