Overgewicht op jonge leeftijd is een kwaal van deze tijd. Dwingen, straffen of belonen werken vaak averechts. “Een geïntegreerde aanpak met ouders in de hoofdrol is effectiever”, geeft dr. Edgar van Mil aan. “Hen serieus betrekken, zonder wijzend vingertje, is echt van groot belang.”

Juist in de eerste duizend dagen gebeurt er van alles met de stofwisseling. Als een kind in de eerste weken na de geboorte snel in gewicht toeneemt, is dat volgens Van Mil een teken om het extra goed in de gaten te houden. “Dit betekent dat de JGZ-wereld de risicofactoren goed in beeld moet hebben”, vertelt Edgar van Mil, werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Van belang voor consultatiebureauartsen en verpleegkundigen is dat het gewicht van de moeder voor de zwangerschap al een grote rol speelt. Hetzelfde geldt voor gewichtstoename tijdens de zwangerschap, anders dan door de groei van de baby mag worden verwacht. Diabetes vergroot eveneens de kans op een hoger gewicht, zelfs al bij de geboorte. Ook dysmatuur geboren kinderen hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van obesitas.”

Eerder en beter informeren
Van Mil geeft aan dat het ontwikkelen van overgewicht vaak een multifactorieel geheel is. “Daarom is juist in die vroege periode goede informatievoorziening aan de aanstaande ouders van groot belang. Hetzelfde geldt voor een goede begeleiding in de eerste levensjaren. Belangrijk aandachtspunt is dat ouders dat zelf beseffen. Hang dus niet vast aan het idee dat jij weet wat het beste is. Ouders ervaren al snel dat het consultatiebureau zich overal mee bemoeit, waardoor ze het gevoel kunnen krijgen het helemaal niet goed te doen. Daarom moet je ouders veel eerder en beter informeren over de risico’s. Zij moeten consultatiebureaus zien als plekken waar nuttige informatie te halen is en niet als een controlerende partij omdat zij het niet goed doen.”

Coaching
Sowieso vindt Van Mil dat ouderbegeleiding in dit verband veel meer aandacht verdient. “Vraag bijvoorbeeld aan de ouders wat hun ideeën zijn om het probleem aan te pakken. Plus wat voor informatie en hulp zij daarbij nodig hebben. Probeer ze zo te coachen dat ze die informatie zelf omzetten naar een aanpak die bij hen past. Dan wordt hun intrinsieke motivatie sterker. We staan immers met z’n allen aan dezelfde kant, we willen gezonde, gelukkige kinderen. Daarin spelen ouders de grootste rol en het is aan ons professionals om hen te helpen die rol goed op te pakken. Probeer daarbij vooral op kindniveau, dus zoals de ouder met het kind omgaat, in te steken.”

Oh jee, weer een advies
Tijdens het Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op 7 juni verzorgt Van Mil een workshop. “Ik zal eerst uitleggen hoe je op methodische wijze de coachende rol op je kunt nemen. Daarbij gaat het om drie elementen. Voorop staat ouders competenter te maken door hen meer kennis te geven en goed te begeleiden. Volgende stap is hen helpen een netwerk op te zetten zodat ze zich gesterkt voelen door de mensen in hun directe omgeving. Tot slot is autonomiebevordering van belang. Daardoor durven ze meer de regie te pakken en vraaggestuurd met ons om te gaan. Dat laatste is heel belangrijk, dat voorkomt dat ze denken ‘oh jee, weer een advies’. Waar het om gaat, is het stimuleren van zelfmanagement op basis van kennis.”

Lees hier alles over het Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan