Herkennen ontwikkelingsachterstand vereist meer aandacht

0
8400
Ontwikkelingsachterstand herkennen

Kinderen met een achterstand in de ontwikkeling halen hun mijlpalen op gebied van bewegen niet op tijd”, geeft kinderneuroloog drs. Jolanda Schieving aan. “Ook de taalontwikkeling hapert en wordt er minder goed contact met de omgeving gemaakt. Het is van groot belang dergelijke mijlpalen bij het beoordelen van een kind bij de hand te hebben.”

Jolanda Schieving behandelt en begeleidt in het Radboud UMC kinderen met epilepsie, een ontwikkelingsachterstand, een spierziekte, een hersentumor, een evenwichtsprobleem, een afwijkende manier van bewegen of spina bifida.  Daarnaast coördineert Schieving het onderwijs vanuit de afdeling neurologie.

U heeft de website kinderneurologie.eu voor ouders en andere geïnteresseerden  ontwikkeld. Waarom?
“Ouders hebben vaak lang twijfels of er met hun kind nu wel wat aan de hand is of niet. Eén van de redenen is dat ouders moeite hebben met het herkennen van de signalen van een ontwikkelingsachterstand of neurologische aandoening. Ze twijfelen bijvoorbeeld of ze het als ouders wel goed doen. De website biedt een schat aan betrouwbare informatie om eerste antwoorden te geven op vragen die er leven.

Waar liggen met name kansen tot betere begeleiding?
Het stellen van de diagnose biedt hiervoor de beste aanknopingspunten. Vanaf dat moment vallen vaak puzzelstukjes op hun plek en kan begeleiding worden opgestart waar kind n ouders van kunnen profiteren. Zo is voor kinderen met autisme gebleken dat begeleiding van ouders in het omgaan met hun kind helpt om de ontwikkeling soepeler te laten verlopen.”

Heeft u tips voor zorgprofessionals?
“Vroegtijdig durven te herkennen dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt. Bij onderzoek van een kind kunnen subtiele tekenen clues geven dat er iets aan de hand is en dat er een reden is voor verwijzing naar een kinderneuroloog. Voorbeelden zijn een handje dat altijd gesloten is, vlekken op de huid of de grootte van het hoofdje.”

Hoe luidt uw hartenwens?
“Een diagnose geeft vaak helderheid en duidelijkheid, maar is niet voldoende. Kind en ouders zijn pas echt geholpen indien adequate begeleiding volgt. Geef daarom kinderen na het herkennen van een ontwikkelingsachterstand de ruimte, de mogelijkheden, de tijd en liefde om zich op eigen wijze te mogen ontwikkelen.”

Tijdens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp op 21 februari 2018 verzorgt u een lezing over dit onderwerp. Wat kunnen de bezoekers van uw bijdrage verwachten?
“Ik ga dan nader in op de mogelijkheden om ontwikkelingsachterstanden en neurologische aandoeningen bij jonge kinderen tijdig te onderkennen. Wat zijn de rode vlaggen? Wat kan de professional die met het jonge kind en ouders werkt doen en wat kan een kinderneuroloog hierbij betekenen? Vervolgens geef ik praktische handvatten waar de deelnemers de dag na het congres meteen mee aan de slag kunnen.”

Drs. Jolanda Schieving: “Bij onderzoek van een kind kunnen subtiele tekenen clues geven dat er iets aan de hand is””

Doe mee aan Congres  Vroegsignalering en Vroeghulp!
Voor de vierde keer op rij biedt het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp concrete handvatten om alert te reageren op de hulpvraag van ouders en kind.  De dag begint plenair met lezingen van prof.dr. Bram Orobio de Castro, dr. Iris Servatius-Oosterling en drs. Jolanda Schieving. Vervolgens is er een keuze uit maar liefst zes deelsessies.

Ga naar de website van Euregionaal Congresburo voor meer informatie over de invalshoeken van de lezingen en de workshops. Voor direct aanmelden, klik hier.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here