Hoe om te gaan met kind en ouders als de band tussen hen onvoldoende veilig is voor beiden? Deze vraag vormt de rode draad van de lezing van Paulien Kuipers op woensdagmiddag 28 maart in Amersfoort. Zij zal concrete handvatten bieden aan jeugdhulpverleners voor het verbeteren en versterken van de ouder-kindrelatie. Het begeleiden van het jonge kind tijdens en na een (problematische) scheiding van de ouders krijgt eveneens speciale aandacht. De verbindende factor is in alle situaties het gebruik van taal. 

“Allereerst geef ik jeugdhulpverleners – JGZ-professionals, medewerkers Bureau Jeugdzorg, systeemtherapeuten, GGZ-professionals, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming – mogelijkheden wat ze kunnen doen wanneer de hechting tussen ouders en hun jonge kinderen verstoord dreigt te raken”, vertelt Paulien Kuipers. “Zeg maar de basisprincipes van het ‘helpen hechten’. Vroegtijdige kortdurende hulp kan blijvende onveiligheid voorkomen. Juist op het gebied van het versterken van de ouder-kindrelatie worden nu nog steeds kansen gemist.”

Stappenmodel

Kuipers zal onder meer uitleg geven over het vijfstappenmodel dat zij heeft ontwikkeld om het hechtingsproces bij jonge kinderen te bevorderen. “Dit blijkt heel helpend te zijn. Het model bestaat uit vijf stappen. Centraal staat het kind werkelijk zien, stil staan bij wat je wel en niet ziet, de pijn van de ouders naar voren halen en het op gang brengen van een circulair gesprek tussen ouders en kind, zelfs als het kind nog een baby is. Het consolideren van dat wat – opnieuw – goed gaat, is een essentieel element in dit model: vaak wordt de hulpverlening namelijk juist op het moment dat het beter gaat afgesloten. Hierdoor kan een behoorlijke terugval volgen.”

Onveilig

Aandacht krijgt ook het feit dat professionals steeds meer te maken krijgen met kinderen die in een onveilige situatie zitten. Wanneer hulp geen soelaas biedt, kan besloten worden het kind– ook heel jonge – tijdelijk of blijvend uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld bij een pleeggezin. Voor een kind is dit een ingrijpende ervaring. “Het levert heel veel verdriet op. Een kind verlangt er altijd naar om terug naar huis te kunnen, ondanks alle ellende die het heeft meegemaakt. Als hulpverlener staan we hierbij vaak met onze mond vol tanden, woorden schieten te kort. We kunnen het verdriet van deze kinderen nauwelijks verdragen. De goede woorden – uitgesproken tegen het kind in een therapeutische setting of gewoon op het consultatiebureau – zullen het kind kunnen helpen om zich gehoord te voelen, zodat het op den duur een nieuw perspectief op zijn leven kan krijgen.”

AdvertentieVroeg-congres artikel
Paulien Kuipers
Paulien Kuipers: “Jeugdhulpverleners komen vaak woorden te kort om kinderen echt te zien in hun verdriet”

Woorden vinden

Kuipers vindt dat, ondanks alle goede inzet binnen de jeugdzorg, toch vaak voornamelijk oplossingsgericht wordt gehandeld: waar kan het kind naar toe om het weer een veilige basis te bieden. “Zeker bij jonge kinderen is dat meestal óns besluit en het kind móet mee. Maar om het kind echt vertrouwen te laten krijgen in een nieuwe thuisbasis, is een zeer empathische houding nodig, begeleid met de juiste woorden. Pas als we daarin slagen, kan het kind zich mogelijk –  door alle schade heen die een traumatische band met ouders nu eenmaal geeft – verder ontwikkelen. Gebeurt dit onvoldoende, dan kan het kind soms levenslang in de wachtstand blijven staan. Dat domein verkennen, met hechting in het achterhoofd, daarover wil ik het de 28ste maart hebben.”

Lezing en netwerkdiner

Paulien Kuipers is directeur van Stichting Kinderleven en auteur van het boek ‘Eerste hulp bij hechting’. De lezing vindt van 16.00 – 18.00 uur plaats in Zandfoort aan de Eem, een sfeervolle locatie in Amersfoort. Vervolgens schuiven de deelnemers met Paulien Kuipers aan voor een informeel diner. De deelnameprijs bedraagt, inclusief diner en alle consumpties, € 94,50 (excl. BTW). Voor abonnees op Vakblad Vroeg, ook nieuwe, is de prijs € 84,50.

> Ga naar het aanmeldformulier

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieNomineren Vroegwerker
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan