Verloskundigen spelen een belangrijke rol in het beleid rondom miskraam en in de ondersteuning van vrouwen die dit doormaken. Bijna driekwart van hen vindt dat ze over onvoldoende kennis beschikken. Ook bestaan er kennisverschillen tussen zowel jong en oud als tussen verloskundigen van universitair ziekenhuizen en hun collega’s in de tweede lijn.

Dat blijkt uit een Belgische dwarsdoorsneestudie waarover kennispoort-verloskunde.nl bericht. Doel van de studie was de kennis, rol, taken en (emotionele) begeleiding van de verloskundige bij een miskraam in beeld te brengen. 647 verloskundigen werkzaam in 28 verschillende Vlaamse ziekenhuizen, vulden een vragenlijst in. De vragenlijst bevatte items over kennis, attitude en praktijkvoering. Merendeel van de participanten was jonger dan 40 jaar (61%) en had minder dan 20 jaar werkervaring (69%). Participanten waren werkzaam in tweede lijn (87%) en in universitaire (13%) ziekenhuizen.

Kennisniveau scoort 6,3

Tien tot vijftien procent van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. Bijna de helft van alle participanten (47%) gaf aan recent (laatste 6 maanden) vrouwen en partners begeleid te hebben tijdens het doormaken van een miskraam. De meerderheid (97%) gaf aan te vinden dat de verloskundige de meest geschikte zorgverlener is voor (psychosociale) begeleiding tijdens een miskraam. Kennis en educatie bleken een grote rol te spelen bij beleid en begeleiding. De kennisvragen in de vragenlijst scoorden gemiddeld 6,3 (SD .90) op een schaal van 0 tot 10.

Kennisverschillen

De meerderheid van de participanten (72%) vond dat ze over onvoldoende kennis beschikten en 89% gaf aan behoefte aan bijscholing te hebben. Verloskundigen die werkzaam waren in een universitair ziekenhuis scoorden significant hoger op het kennisonderdeel dab hun collega’s in de tweede lijn. Dit betrof met name kennis over risicofactoren en de juiste dosering en wijze van toediening van Misoprostol. Verloskundigen jonger dan 20 jaar scoorden significant hoger op het kennisonderdeel dan hun oudere collega’s, hoewel verloskundigen van 40 jaar en ouder meer toegepaste kennis hadden vergeleken met jongere verloskundigen.

Verder hadden de participanten met scholing in communicatie significant meer zelfvertrouwen in eigen kunde met betrekking tot psychosociale begeleiding bij miskraam dan hun collega’s die een dergelijke scholing niet hadden gevolgd. De auteurs concluderen dat ondanks dat verloskundigen een positieve attitude hebben ten aanzien van begeleiding van vrouwen met een miskraam, zij behoefte hebben aan (bij)scholing over beleid en behandelingsmogelijkheden en training in communicatieve vaardigheden.

Knowledge, attitudes, and practices regarding miscarriage: A cross-sectional study among Flemish midwives 

Bron: kennispoort-verloskunde.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan