Het merendeel van de te vroeg geboren kinderen heeft na het verlaten van het ziekenhuis extra hulp nodig. “In de zorg van deze kinderen valt nog veel winst te boeken”, vertelt prof.dr. Manon Benders, hoogleraar neonatologie bij het UMC Utrecht. “Dit kan er mogelijk voor zorgen dat deze kinderen minder gedragsproblemen of psychiatrische problemen gaan vertonen.”

Ongeveer de helft van de te vroeg geboren kinderen kampt met leer- en gedragsproblemen. Dit hoge percentage maakt volgens prof.dr. Manon Benders, hoogleraar neonatologie bij het UMC Utrecht, direct duidelijk dat deze kinderen intensieve zorg nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. “Om de kinderen na hun geboorte in leven te houden, krijgen ze beademing, medicijnen en voeding via het infuus. Vaak gaat dit gepaard met allerlei complicaties. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling enorm belemmerd kan worden, waardoor de kinderen gaan achterlopen. Dat heeft consequenties voor later.”

Structuur, voeding en stressreductie

Benders pleit in dit verband voor een zorgvuldige begeleiding van deze kinderen in hun eerste levensjaren. “Met name in het adviseren over structuur, voeding en stressreductie kunnen consultatiebureaus bijvoorbeeld  nog veel meer doen. Dit geldt zeker voor de extreem te vroeg geborenen. Maar ook de latere prematuren kunnen een dergelijke intensievere begeleiding zeer goed gebruiken.” Goede ouderbegeleiding verdient eveneens aandacht. “Uit onderzoek in Amsterdam blijkt dat de ontwikkeling van de kinderen verbetert als de ouders na het ontslag uit het ziekenhuis beter worden begeleid.”

AdvertentieVroeg-congres artikel

Winstfactoren

Benders adviseert zorgprofessionals om zich vooral te focussen op factoren die de kwaliteit van leven van deze kinderen kunnen verbeteren zoals stressreductie. “We moeten de kinderen zoveel mogelijk comfort bieden en hun binding met de ouders optimaliseren. Dat kan een heel belangrijke winstfactor opleveren.” Verder pleit zij voor het ontwikkelen van nieuwe therapeutische interventies. “Dat geldt bijvoorbeeld voor stamcelonderzoek, want daardoor valt mogelijk nog enorme winst te behalen. Tevens zou ik graag een grote database van alle klinische gegevens tussen verschillende ziekenhuizen willen opzetten. Door het verzamelen van al die data, krijgen we namelijk de risicofactoren van vroeggeboorte op langere termijn nog beter in beeld. Tot slot zou ik graag zien dat er meer technische ondersteuning komt vanuit universiteiten en de industrie. Door daarin gezamenlijk op te trekken, kunnen we sneller stappen maken.”

Manon Benders: “Focus vooral op de factoren die de kwaliteit van leven van deze kinderen kan verbeteren”

BewarenBewaren

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieNomineren Vroegwerker
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan